Nieuws

Synthetische stoffen versterken plantweerbaarheid

Na een infectie met ziekteverwekkende schimmels, komt bij verschillende plantensoorten salicylzuur vrij. Deze stof zorgt er voor dat planten minder gevoelig worden voor schimmels. Uit praktijkproeven blijkt dat je met synthetische stoffen planten kunt stimuleren om die salicylzuurproductie in gang te zetten.

Planten hebben verschillende mechanismen om aantasting door parasieten of infectieziekten tegen te gaan. De stoffen salicylzuur en jasmonzuur spelen een belangrijke rol bij de weerbaarheid tegen verschillende schimmels. Uit eerder onderzoek is bekend dat salicylzuur de weerbaarheid tegen 'biotrofe' schimmels als meeldauw versterkt, terwijl jasmonzuur effect heeft op de weerbaarheid tegen 'necrotrofe' schimmels als Botrytis. Biotrofe schimmels groeien op levend plantenmateriaal, necrotrofe schimmels op verzwakt of dood materiaal.

Elicitors

Om die kennis toe te passen in teelten in glastuinbouw, moet je weten hoe je dat mechanisme voor plantweerbaarheid aan kunt zetten. Er blijken synthetische stoffen of elicitors te zijn die je kunt gebruiken om de salicylzuurroute aan te zetten. In een onderzoeksproject is gekeken hoe je die synthetische stoffen in kunt zetten in teeltstrategieën van tomaat, potgerbera en Petunia. Kun je daarmee kasluchtschimmels beheersen? Het onderzoeksrapport 'Ontwikkeling teeltstrategie voor weerbare planten tegen bovengrondse ziekten' laat zien dat er zeker mogelijkheden zijn.

Plantweerbaarheid

Er werden proeven gedaan met de synthetische elicitor, Fado (Nufarm). Het resultaat van de toepassing van die stof was dat de salicylzuurroute in werking werd gezet. De plantweerbaarheid tegen biotrofe schimmels werd zo versterkt. Omdat Botrytis een schimmel is die juist verzwakt of dood plantenmateriaal aantast, zou het kunnen dat die gewasbehandeling voor deze schimmel een verhoogd risico met zich meebrengt. Dat bleek niet het geval. In pottomaat werd de gevoeligheid voor Botrytis zelfs verlaagd.

Door de behandeling te combineren met plantversterkende stoffen Serenade en Jiffy mineral in de potgrond, neemt de werking van die elicitor zelfs toe. Licht blijkt ook een rol te spelen bij de versterking van de plantweerbaarheid. De werking van Fado was bij de laagste lichtconditie het sterkst.

(Bron foto: Shutterstock)