Nieuws

Systeem voor data-analyse geitenhouderij

Gegevens van dier, fokkerij, melk, voeding en medicijnen in één systeem. Met die databundeling kunnen geitenhouders hun resultaten vergelijken met die van anderen. Dat levert veel mogelijkheden.

Met het systeem Uniforme BedrijfsKengetallen (UBK) kunnen geitenhouders gegevens over het dier, fokkerij, de voeding en meer in één systeem bij elkaar brengen. Gegevens die ze vaak toch al binnen krijgen via de voerleveranciers of melkverwerker. Het enige dat de veehouder hoeft te doen is de gegevens registreren, iets dat hij toch al deed. Door daarnaast een eigen referentiekader te creëren kan hij zijn resultaten vergelijken met die van anderen. Door die gegevens vervolgens te interpreteren kan hij werken aan verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Transparantie

Met het UBK-systeem is het voor de geitenhouders ook mogelijk om erfbetreders en andere organisaties toegang te geven tot de gegevens. Voordeel daarvan is dat de erfbetreders makkelijker kunnen samenwerken, zegt betrokkene Toon de Bie in vakblad Geitenhouderij ('Dit bestaat nergens ter wereld'). 'Eens per jaar zouden dergelijke adviseurs volgens mij samen moeten komen op het bedrijf om de speerpunten voor het komende jaar te bespreken.' Hij merkt wel dat geitenhouders soms nog huiverig zijn voor zoveel transparantie. Maar De Bie ziet daar vooral voordelen in.

Benchmark

De Bie verwacht dan ook dat over twee jaar een groot deel van de geitenhouders mee zal doen. Met veel deelnemers en een lange looptijd wordt het voordeel van dit systeem alleen maar groter, denkt ook Ruud Donderwinkel, geitenspecialist bij Gebrs. Fuite (artikel Uniformering bedrijfskengetallen, Geitenhouderij). 'Over tien jaar hebben we een hele leuke benchmark, met data over een aantal jaren. Een geitenhouder kan zijn bedrijf beter managen. Een adviseur kan beter analyseren en adviseren.'


(Bron foto: Thinkstock)