Menu
Nieuws

‘Systeembril’ essentieel voor transitie naar duurzame veehouderij

Internationaal onderzoek levert praktische kennis op voor innovatie op het boerenerf. Daarom is LNV betrokken bij meerdere zogenaamde ERA-Netten, waarin nationale en Europese onderzoeksgelden worden gebundeld. AnimalFuture is een mooi voorbeeld van een project dat is gefinancierd onder zo’n ERA-Net (SusAn, Sustainable Animal production).

Bronnen

(4)
AnimalFuture: Assessing impacts of innovations on the sustainability of European animal production system, Infographic AnimalFuture, 2021 AnimalFuture: Case Studies, overzichtspagina AnimalFuture 2021 A review of European models to assess the sustainability performance of livestock production systems, Artikel Agricultural Systems, 2020 Sustainability challenges and innovations in the Dutch egg sector, Artikel Journal of Cleaner Production, 2020