Nieuws

T-rijbewijs: begrip voor anderen en van tractor

De exameneisen voor het T-rijbewijs zijn bekend. De chauffeur moet niet alleen weten hoe deze een tractor moet besturen en wat de regels zijn, ook begrip voor de fouten van anderen wordt verwacht. Tevens is bekend aan welke eisen een examenvoertuig moet voldoen.

Het CBR heeft op haar website in een nieuwsbericht vier documenten gepubliceerd waarin alle eisen zijn vastgelegd – twee van de documenten zijn toetsmatrijzen: een voor het theorie- en een voor het praktijkexamen (zie ook: ‘Exameneisen en eisen aan de examenvoertuigen T-rijbewijs’). Het CBR meldt dat met de vaststelling van de eisen theorie-examenvragen kunnen worden opgesteld en praktijkexamens kunnen worden ingericht.

Defensief rijden en sociaal gedrag

Het document Rijprocedure T beschrijft vooral het leerdoel voor leerlingen: ‘door de beschrijving van het gewenste rijgedrag weet hij wat van zijn leerling wordt verwacht tijdens het examen’. In de beschrijving is te lezen wat er wordt verstaan onder het rijklaar maken van de tractor, hoe je milieu- en energiebewust rijdt, hoe je moet inhalen, welke bijzondere verrichtingen er zijn, wat wordt bedoeld met veilig deelnemen aan het verkeer, enzovoorts.

Betreffende laatstgenoemde wordt bijvoorbeeld de procedure beschreven die volgt op het maken van een fout, te beginnen met afremmen en uitwijken (defensief rijgedrag). Ook sociaal gedrag wordt beschreven: ‘Raak niet opgewonden en toon geen agressie. Een goede bestuurder heeft begrip voor de fouten andere weggebruikers en draagt zo bij aan een veilig verkeersbeeld’.

Eisen examenvoertuigen

De documenten bieden bovendien duidelijkheid aan opleiders voor wat betreft de eisen die aan de examenvoertuigen worden gesteld, ‘zodat zij zich kunnen oriënteren op het aanschaffen van de voertuigen’ (zie document Eisen Examenvoertuigen praktijkexamen categorie T). Beschreven wordt onder meer wat de afmetingen moeten zijn van de examenvoertuigen en waaraan cabine en zitplaats moeten voldoen. Ook ten aanzien van de ‘verplicht getrokken aanhangwagen’ zijn voorschriften opgenomen.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt het T-rijbewijs ingevoerd: het is verplicht voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) of van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) die zich op de openbare weg bevinden.


(Bron foto: Pixabay)