Project

Taakgroep Ecologische Onderbouwing (TEO)

Schaapskudde Ermelo - Rianne van der Wal via Pixabay
Bron foto: Rianne van der Wal, Pixabay (Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk)
Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Natuurherstel, stikstof
  • Projectregeling
    MMIP Landnatuur
Meer informatie
De Taakgroep Ecologische Onderbouwing is in 2010 ingesteld als één van de taakgroepen van de Programmatische Aanpak Stikstof. Vanaf het begin bestaat de TEO uit vertegenwoordigers van wetenschap, natuurbeheer en de overheid. Het doel van de TEO was het inbrengen van relevante ecologische kennis voor het PAS, met als belangrijkste taak het begeleiden van de opstelling van het rapport Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats (met daarin de herstelmaatregelen die waren 'vrijgegeven' voor toepassing onder het PAS).

De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research.

Publicaties

Links

(1)