Nieuws

Talentprogramma Vertical Farming wordt proeftuin voor cross-overs en onderwijsinnovatie

Talentvolle studenten kunnen meedoen aan een speciaal onderwijsprogramma, dat gericht is op ‘vertical farming’. Deze innovatieve high tech teelttechniek staat aan het begin van een veelbelovende toekomst. Met name in steden wordt het gezien als een belangrijke ontwikkeling en een antwoord op het voedselvraagstuk.

Bij vertical farming komen diverse sectoren en disciplines bij elkaar. Daarom leent dit programma zich goed om te onderzoeken wat het betekent als er ‘cross-over’ gewerkt en geleerd wordt. Het talentprogramma Vertical Farming is een onderdeel van de pilot Feeding & Greening Megacities van het regionaal samenwerkingsverband Greenport West-Holland. Het is bedoeld om studenten uit mbo en hbo te stimuleren, te trainen en ontwikkelen hun om innoverend vermogen te vergroten. Hiervoor is er nauwe interactie met bedrijven, het wetenschappelijk onderwijs, docenten en lectoren.

Cross-overs

Inhoudelijke kennisdomeinen die bij Vertical Farming bij elkaar komen zijn life science, biotechnologie, teeltsystemen, big data, fintech en blockchain, nieuwe businessmodellen en ketenarrangementen, alternatieve financiering voor open innovatie ecosystemen. Bedrijven werken aan deze nieuwe ontwikkelingen en verwachten ook dat studenten en young professionals mee kunnen werken aan deze disruptieve innovatie.

Onderwijsinnovatie

Inholland wil met haar regionale onderwijspartners een extra-curriculair programma voor Vertical Farming ontwerpen, dat aansluit op de vraag naar talenten op de arbeidsmarkt. Het extra-curriculair programma bestaat uit een wintercourse en een honoursprogramma. Het extra-curriculaire programma draagt op termijn bij aan de vernieuwing van de bestaande onderwijsprogramma’s.

Ministerie faciliteert

Het Ministerie van EZK faciliteert de ontwikkeling van het talentenprogramma in de periode 2018 tot en met 2019 door (netwerk)bijeenkomsten te organiseren met de uitvoerders van het talentenprogramma. De voorbereiding van het talentenprogramma Greenport, wordt ondersteund door lector Woody Maijers (integrale voedsel en productieketens) en programmatrekker Feeding & Greening Megacities, Gerry Kouwenhoven manager Reserach & Innovation Centre Agri food & Life Sciences (AFL) en Ineke Lemmen, programmamanager talentenprogramma’s bij het ministerie van EZK.


(Bron GroenPact)

Links

(1)