Nieuws

Te goedkoop vlees

Zou je maatschappelijke kosten meenemen dan zou de prijs van vlees hoger zijn dan wat de consument nu betaalt. Zo zou de echte prijs van varkensvlees zo'n 50% hoger moeten uitkomen dan de supermarktprijs.

Nederlandse consumenten laten zich bij hun aankoopgedrag naast het uiterlijk van het product sterk leiden door de prijs van het product. Maar die prijs is niet de echte prijs, schrijft onderzoeksbureau CE Delft. Bij veel voedselproducten, en met name bij vlees zijn veel maatschappelijke kosten niet verwerkt. Bij de maatschappelijke kosten kun je denken aan klimaatschade door uitstoot van broeikasgassen, milieuvervuiling, landgebruik of ontvangen subsidies. Het rapport 'De echte prijs van vlees' dat het onderzoeksbureau in opdracht van Natuur & Milieu opstelde, geeft inzicht in die additionele kosten.

Vleesconsumptie

In Nederland wordt vlees in grote hoeveelheden geproduceerd en geconsumeerd en tegen een relatief lage prijs verkocht, zo is te lezen in het rapport. Nederlanders verbruiken nu gemiddeld bijna 77 kilo vlees per persoon per jaar. Die vleesconsumptie is weliswaar licht gedaald van 79,1 kg 2009 tot 76,6 kg per hoofd van de bevolking in 2015, maar in 2016 is die consumptie van vlees weer gestegen.

Vleesprijzen

Het rapport geeft een overzicht van prijzen voor rundvlees, varkens- en kippenvlees. Een kilo varkensvlees kost in de supermarkt gemiddeld € 7,75. Zou je alle maatschappelijke kosten meerkenen, dan zou een kilo vlees € 11,83 moeten kosten, dat is 53% meer. De additionele kosten voor rundvlees liggen met 40% iets lager. De supermarkt prijs is € 12,70 terwijl de echte prijs € 17,06 zou moeten zijn. En kippenvlees zou € 8,80 moeten kosten terwijl de supermarktprijs nu op € 7,00 ligt. Zou je alle kosten optellen, dan blijkt dat de Nederlandse consumptie van vlees tot schade leidt van ongeveer € 4,5 miljard.

De opstellers van het rapport schrijven dat je deze additionele kosten als een minimum kunt zien want effecten als antibioticaresistentie, verdroging, dierenwelzijn en gezondheidseffecten verbonden aan de consumptie van vlees zijn om diverse redenen niet meegenomen in de berekeningen.

Onderzoek

In een reactie laat landbouwminister Carola Schouten weten dat uit diverse onderzoeken duidelijk is dat de werkelijke prijs van voedsel hoger is dan de prijs die de consument betaalt. Maar de verschillende rapporten lopen sterk uiteen als het om de berekening van die extra kosten gaat. Daarom zou er meer onderzoek nodig zijn. Ze wil daarom een onderzoeksprogramma initiëren om inzicht te vergroten in die kostenopbouw en hoe je kunt sturen op verlaging van externe kosten.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(5)