Nieuws

Te kleine afzetmarkt voor regionale voedselinitiatieven

Er zijn veel initiatieven voor duurzame regionale voedselproductie in Nederland, maar helaas stranden veel van die initiatieven door een te kleine afzetmarkt. Ondernemers kunnen meer doen om hun afzetkansen te vergroten.

De buitengewone varkens van ondernemers Willem Rienks vind je op verschillende plaatsen in het land. De varkens van het Franse varkensras Gasconne leven in familiegroepen. Ze lopen altijd buiten en krijgen ruimte voor natuurlijk gedrag. Het initiatief krijgt veel waardering. Door crowdfunding heeft Buitengewone Varkens 2500 klanten aan zich weten te binden. Maar opschaling naar duizend varkens en vijftig zeugen blijkt toch te hoog gegrepen omdat het niet lukt de extra vleespakketten af te zetten buiten de trouwe groep klanten.

Lokale producten

Opinieblad Vork laat in het artikel 'Zaadje op de rotsbodem ' zien hoe lastig het is om duurzame voedselinitiatieven van de grond te tillen. In het artikel worden vier verschillende initiatieven onder de loep genomen. Naast het project met de varkens, is er het project van de stichting Herenboerderij in Boxtel, waar meer dan honderd huishoudens mede-eigenaar zijn. In het project Seaweed Harvest Holland wil John van Leeuwenzeewier telen in de Oosterschelde. En in Arnhem wilde Gerard Titulaer boeren en burgers dichter bij elkaar brengen met de coöperatie Puur Lokaal. Hij begon in de woongemeenschap en zorginstelling Het Dorp in Arnhem een een boerderijwinkel met restaurant die uitsluitend lokale producten verkoopt. 

Opschalen

Alle initiatiefnemers krijgen veel steun van sympathisanten, klanten of bondgenoten. Ook de overheid geeft soms steun in de vorm van subsidies. Toch blijkt het lastig de initiatieven op te schalen. Onderzoekers van Wageningen Economic Research spraken met de ondernemers. Uit de gesprekken bleek dat het vooral lastig is de klanten te bereiken. John van Leeuwen zoekt naar afzetmogelijkheden voor 700.000 kilo zeewier. En Puur Lokaal moest door door onvoldoende bufferkapitaal en gebrek aan tijd sluiten.

'Hoe sympathiek, mediageniek of authentiek uiteenlopende voedselinitiatieven ook zijn,' schrijven de onderzoekers in Vork, 'ze bevinden zich aan de randen van de markt.'  Willen ondernemers werken aan succes, dan zouden ze zich zich explicieter als voorbeelden van sociale innovatie moeten positioneren.  

(Bron foto: Pixabay)