Nieuws

Te weinig gemeentelijk groenbeleid

Een derde van de gemeenten zegt niets over natuur, een kwart niets over groen in hun beleidsplannen. Nederlandse gemeenten hebben te weinig aandacht voor groenbeleid, blijkt uit een onderzoek van Hogeschool CAH Vilentum

Hogeschool CAH Vilentum scande na de gemeenteraadsverkiezingen van 2015 beleidsdocumenten van 382 gemeenten op natuur en groen. De onderzoekers deden dat met het oog op de Rijksnatuurvisie en de nieuwe Wet Natuurbescherming die vanaf januari 2017 wordt ingevoerd. In de Rijksnatuurvisie, die in 2014 is gepresenteerd, staat in grote lijnen dat natuur in de samenleving thuis hoort, en niet enkel in natuurgebieden. Gemeenten en provincies hebben een rol daar invulling aan te geven. En in de nieuwe Wet Natuurbescherming krijgen provincies en gemeenten meer verantwoordelijkheid op dit gebied.

Prioriteiten

Uit het rapport 'Natuur en groen in het gemeentelijk beleid' blijkt dat een derde van de gemeenten in hun beleidsdocumenten niets vermeld over natuur en een kwart niets over groen. "Een opvallend hoge uitkomst", zegt lector Dinand Ekkel, lector Groene en Vitale Stad aan CAH Vilentum. "Misschien hebben ze zaken al wel op orde en besteden ze er geen aandacht aan. Maar het kan ook zijn dat zij mogelijk minder prioriteiten hebben op dit gebied."

Groenbeheer

Bij veertig gemeenten is nader onderzoek uitgevoerd op de thema's biodiversiteit en participatie. Twintig van die gemeenten hebben in het verleden deelgenomen aan de groencompetitie van Entente Florale Nederland. Bij 47% van die gemeenten wordt de term burgerparticipatie in het groenbeheer vermeld en in 16% van de gevallen wordt biodiversiteit vermeld. Dat betekent dat ruim 85% van de gemeenten geen aandacht besteedt aan biodiversiteit, terwijl het wel belangrijke onderwerpen in de Rijksnatuurvisie zijn.

Competitie

Opvallend is dat de gemeenten die aan die competitie deelnemen beter scoren dan gemeentes die dat niet deden. De deelnemende gemeenten hebben blijkbaar meer ambities hebben op het gebied van natuur- en groenbeleid. "Deelname aan de groencompetitie is aan te raden," zegt Ekkel in het artikel 'Beleidsmatig te weinig aandacht voor groen', "het stimuleert gemeenten over groene thema’s na te denken en visie te ontwikkelen."

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Dinand Ekkel.

(Bron foto: CAH Vilentum)