Nieuws

Technische mijlpalen in 125 jaar landbouw

De Belgische Boerenbond bestaat 125 jaar. In haar vakblad Management&Techniek voert zij de lezer mee door deze tijd en toont zij de technische mijlpalen uit de landbouw die deze periode markeren.

Dit doet het vakblad aan de hand van meerdere artikelen in het dossier Enkele technische mijlpalen in 125 jaar Boerenbond. Het eerste artikel is van de hand van Peter van Bossuyt, directeur van de Boerenbond, die schrijft dat de Vlaamse land- en tuinbouw na de jaren '50 een grondige facelift onderging toen de dierlijke trekkracht volop door mechanisatie vervangen werd.

En een kleine sprong terug in de tijd wordt gedaan met het boekje 'Landbouwstructuren voor de mens' als aanleiding. Dit boekje uit 1971 schetst een toekomstbeeld van het begin van deze eeuw. In het vakblad wordt beoordeeld in hoeverre een aantal scenario’s uit het boekje zijn uitgekomen.

Fokkerij en omschakelen

In de navolgende artikelen worden de technische mijlpalen per sub-sector beschreven. Denk aan de fokkerij, waarbij kunstmatige inseminatie en fokwaardeschattingen worden genoemd. 'Vandaag geven Holsteinkoeien 9000l melk. In de jaren '60 was dat 4500l'. In een artikel over de (spectaculair) toegenomen vruchtbaarheid van varkens wordt de introductie van productievere zeugenlijnen genoemd. Ingegaan wordt op (door)kruisingen met andere (vruchtbare, buitenlandse) rassen al dan niet in rotatiekruisingen en de verhoogde inzet van hybride zeugen van internationale fokkerijorganisaties (met focus op worpgrootte).

Verder worden vormen van dierhouderij belicht in een artikel over de pluimveehouderij. Zowel de opkomst van legbatterijen als het wegvallen daarvan wordt besproken, evenals de omschakeling naar alternatieve systemen voor leghennen.

Onkruid, insecten en glastuinbouw

In een artikel over akkerbouw (specifiek suikerbieten) wordt gesproken over genetisch eenkiemig zaad, in combinatie met mechanisatie en chemische onkruidbestrijding. Betreffende laatstgenoemde wordt in een stuk over fruitteelt geïntegreerde teelt verder uitgewerkt in antwoord op resistentie voor middelen. Daarin onder meer aandacht voor insecticides die nuttigen sparen. Voor de glastuinbouw gaat de Boerenbond heel ver terug in de tijd -zo zou deze vorm van teelt al dateren uit de tijd van de Romeinen- en weer terug naar het heden waarin wordt gewerkt met technieken als substraatteelt en warmte-krachtkoppeling.

Graan en maïs

Verder apart aandacht voor de maaidorser: de introductie van de pikdorser, begin jaren '50, wordt voor de graanteelt gezien als belangrijke mijlpaal. En ook het gewas maïs wordt specifiek in het zonnetje gezet, omdat men dankzij dit gewas met minder arbeid kwalitatief én voldoende voer kon telen. Nog los van het gewas zelf worden als mijlpalen genoemd: 'Mechanisatie, onkruidbestrijding en kennis van bemesting kwamen precies op tijd'.


(Bron foto: Pixabay)