Nieuws

Technologie en de impact op voeding

Niet-agrarische bedrijven zijn in opkomst in de voedselketen, evenals agro-industrieparken, precisielandbouw, biotechnologie en vleesvervangers. Daarachter gaat een wereld van technologie schuil.

Technologie heeft een flinke impact op onze voeding en -in het algemeen- op onder meer onze leefomgeving en infrastructuur. Wat deze impact is of zou kunnen worden, heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) verkend. De uitkomsten staan in de publicatie Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving waarin –in het bijzonder- onderscheid wordt gemaakt in de thema’s gezonde voeding, slimme gebouwen en efficiënte mobiliteit.

Van landbouw- naar voedselbeleid

Betreffende voeding is in het document te lezen dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit voor een 'verandering van een landbouwbeleid naar een voedselbeleid, onder andere omdat het netwerk van voedselketens ('voedselnet') sterk is veranderd door de grotere rol van niet-agrarische bedrijven in dit netwerk'. Er bestaan daarmee ook nieuwe zorgen, namelijk dat 'een groot deel van de markten in handen is gekomen van een klein aantal bedrijven'. Veel van dit soort ontwikkelingen worden gecreëerd door technologie.

Voedingstechnologie

Voorbeelden daarvan komen in de publicatie aan de orde. Denk naast voornoemde aan gepersonaliseerd voedsel en lokale productie. Een (doorbraak)technologie als 3D-printing zou daarin een rol kunnen spelen, maar bijvoorbeeld ook technologieën die ketenoptimalisering mogelijk maken, evenals landbouwflats, algenkweek en het sluiten van kringlopen – bijvoorbeeld door de integratie van vis- en plantenkweek (aquaponics). Technologie maakt het verder mogelijk dit op kleine schaal toe te passen.

Voorwaarden en beleidsvragen

In het rapport van de Rli wordt gesteld dat de versnelling en de toenemende complexiteit van technologische ontwikkelingen het van groter belang maken om vaker na te denken over de impact ervan en over de eventueel benodigde voorwaarden. In haar uitgave staat de raad stil bij de mogelijke gevolgen van bepaalde technologische ontwikkelingen voor de samenleving, formuleert zij beleidsvragen voor de rijksoverheid en worden de belangrijkste bevindingen –zoals: belang van netwerken neemt toe- in hoofdstukken verder uitgewerkt.


(Bron foto: Thinkstock)