Menu
Nieuws

Teelt in water biedt uitkomst voor veenweidegebied

Zonsondergang met riet en koeien - VincentBidault via iStock
Bron foto: VincentBidault (iStock licentie)
Samenvatting
  • Regio
    Veenweidegebied
  • Onderwerp
    Natte teelten
  • Interessant voor
    melkveehouders, terreinbeheerders
Bekijk de bronnen
Agrarische teelten kunnen in een nat gebied de biodiversiteit versterken en een oplossing bieden om koolstof in de bodem te houden. Ze kunnen het water zuiveren en een bufferzone vormen tussen landbouw en natuur. Gewassen zoals lisdodde zijn mogelijk ook commercieel interessant als biobased bouwmateriaal.

false

false

false

false