Nieuws

Teelt met niet-kerende grondbewerking geeft gelijke opbrengst als ploegen

Bron foto: Derk van Balen (Wageningen Plant Research, 2022)
Samenvatting
 • Onderwerp
  gereduceerde grondbewerking, bodemkwaliteit
 • Interessant voor
  akkerbouwers, tuinders, adviseurs
Bekijk de bronnen
Tien jaar onderzoek waarin niet-kerende grondbewerking (NKG) vergeleken is met gangbaar wijst uit dat de marktbare opbrengst bij beide teeltsystemen voor de meeste gewassen vergelijkbaar is. Voor een goede uitvoering van NKG door telers is het belangrijk dat de kennisuitwisseling vanuit dit type onderzoek wordt verbeterd.
In samenwerking met

In het recent op Crkls gepubliceerde onderzoek 'De effecten van langjarig gereduceerde grondbewerking op zavelgrond op opbrengsten in een gangbaar en biologisch teeltsysteem' worden de langetermijneffecten van tien jaar gereduceerde grondbewerking op gewasopbrengsten in een gangbaar en biologisch landbouwsysteem beschreven.

Gereduceerde grondbewerking is een verzameling van methoden waarbij ploegen wordt vervangen door ondiepe, niet-kerende grondbewerkings-methoden, vaak met minder grondbewerkingen per jaar.

Conclusies

 • Het opbrengstniveau van gewassen die met NKG worden geteeld, kan concurreren met de opbrengst van gewassen in geploegde systemen.
 • De twee systemen met gereduceerde grondbewerking (NKG) over een periode van 10 jaar voor 12 (NKG+) en 11 (NKG-) van de 13 geteelde gewassen leverden vergelijkbare of zelfs hogere marktbare opbrengsten dan met conventionele grondbewerking.
 • Gereduceerde grondbewerking resulteerde in lagere opbrengsten bij twee gewassen: wortel (-13,4% bij NKG+ en -15,2% bij NKG-) en kool (-5,2% bij NKG-). In beide gevallen konden de opbrengstverliezen gedeeltelijk worden gerelateerd aan de negatieve effecten van gewasresten van de voorafgaande groenbemester.
 • Het beheer van gewasresten en de voorbereiding van het zaaibed blijven echter een uitdaging bij systemen met gereduceerde grondbewerking (NKG). Hier is extra onderzoek voor nodig. Maar net zo belangrijk: de kennis naar de teler brengen.

  Gangbaar en biologisch

  NKG werd toegepast in zowel een gangbaar als biologisch vruchtwisselingssysteem. Er werden hoog salderende gewassen geteeld: aardappel, wortel, zaaiui en suikerbiet. Deze gewassen leveren voor grondbewerking uitdagingen op omdat zij op ruggen worden geteeld en/of fijnzadige gewassen zijn die gevoelig zijn voor kiemomstandigheden.

  Marktbare opbrengsten

  Om de resultaten nog relevanter te maken voor landbouwers, zijn de effecten op de marktbare opbrengst gekwantificeerd. Hierbij werd rekening gehouden met mogelijke grondbewerkingseffecten op de kwaliteit (grootte en de vorm) van het product.

  Toepassing bevorderen

  Het beheer van gewasresten en de voorbereiding van het zaaibed blijven echter een uitdaging bij systemen met gereduceerde grondbewerking. Hier is extra onderzoek voor nodig. Maar net zo belangrijk: de kennis naar de teler brengen.

  Bronnen

  (2)