Nieuws

Teelt op water

Substraatloos telen staat volop in de belangstelling want het biedt mogelijkheden om emissieloos te telen. Telers, toeleveranciers en kennispartijen buigen zich over substraatloze teeltsystemen.

Door planten op water te telen, heb je minder last van wortelziekten, kun je zorgen voor een efficiëntere nutriëntenopname en kun je emissie van nutriënten beperken. Er zijn veel redenen om over te stappen op teelt op water. Zo zijn er logistieke redenen, want planten zijn makkelijker over te zetten en te oogsten bijvoorbeeld. Op basis van meerdere proeven blijkt dat je 20 tot 30 % meer groei hebt. En soms is het mogelijk gewassen ziektevrij te telen..

Niet steriel

In juni besteedde vakblad Kastechniek in een artikel uitvoerig aandacht aan substraatloos telen. Telers, toeleveranciers en kennispartijen ontwikkelen veel kennis, maar er blijven ook nog veel vragen, zo meldt het vakblad.

Zo zijn substraatteelten niet steriel te krijgen. Een waterbassin blijft een complex ecosysteem. Zo vind je na drie weken, nadat je een teelt met schoon en uv-ontsmet regenwater bent begonnen, in het systeem al meer dan 100 bacteriënsoorten en tientallen soorten schimmels in het water. Er is nog veel onduidelijkheid over het effect van die organismen op de teelt van planten.

Vragen

Over de logistieke aspecten van de teelt, vaak een argument om over te stappen op substraatvrije teelt, blijven ook nog veel vragen. Een eenduidig antwoord op wat opitmale teeltsystemen zijn, is er niet.

In dezelfde editie van het vakblad betoogt Pius Floris in een artikel dat teelt zonder bodem en bodemorganismen ook een keerzijde heeft. Hij legt uit hoe bodemorganismen zich ontwikkelen in samenspel met de plant. Die bodemorganismen leveren een bijdrage aan de plantweerbaarheid.

(Bron foto: Silo)