Nieuws

Teelt van luzerne draagt bij aan klimaatdoelstelling

De teelt van luzerne kan een belangrijke rol spelen in het Europese landbouwbeleid, zo blijkt uit een rapport van CLM Onderzoek en Advies. Luzerne draagt bij aan de realisatie van milieu- en klimaatdoelstellingen. Bovendien is het goed voor de bodem.

Luzerne (Medicago sativa) is een vlinderbloemig gewas dat al een aantal jaren in Nederland geteeld wordt door zowel akkerbouwers als veehouders. In 2019 werd luzerne door 1165 landbouwbedrijven geteeld op zo'n 7500 hectare. Ongeveer driekwart van dat areaal werd door akkerbouwers als als rustgewas geteeld voor afzet naar veehouders. De teelt en oogst gaat dan meestal in samenwerking met groenvoederdrogerijen. Veehouders telen het als eiwitgewas van eigen bodem. Het gewas past heel goed in het rantsoen van paarden, koeien en pluimvee.

Broeikasgassen

Onderzoekers van CLM Onderzoek en Advies hebben gekeken in hoeverre luzerne een rol kan spelen in het toekomstig Europese landbouwbeleid dat in 2023 ingaat. Dat beleid kent doelstellingen op het gebied van gezonde bodem, klimaat, biodiversiteit en gewasbescherming. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen kooldioxide (CO₂) en lachgas (N₂O) worden teruggedrongen. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in luzerne wel tien keer lager is dan bij grasteelt omdat dit vlinderbloemige gewas zelf stikstof bindt en geen stikstofbemesting nodig heeft.

Op een akkerbouwbedrijf zou je luzerne als 2- of 3-jarig rustgewas in de vruchtwisseling op kunnen nemen. Het gewas wortelt diep en levert zo een belangrijke bijdrage aan zowel de CO₂-vastlegging als aan een gezonde bodembiologie. Omdat het gewas niet erg ziektegevoelig is, heb je ook weinig chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Bodemverbetering

In het rapport zijn ook ervaringen van negen luzernetelers opgenomen. De telers merken dat luzerne een positieve bijdrage levert aan de bodem, 'Luzerne telen is als het resetten van de grond,' aldus een van de telers. 'Je doet een paar jaar niks op en met de grond. Qua arbeid hoef je bijna niks te doen en je weet van te voren wat het oplevert.'

Gezien de voordelen van dit gewas, komen de onderzoekers met de aanbeveling vanuit de markt de vraag naar luzerne te stimuleren, bijvoorbeeld door het stimuleren van luzerne als eiwitbron in veevoeding.

(Bron foto: jhenning via Pixabay)