Nieuws

Teelt voederbieten verdient 'alle kansen'

Ondanks de pluspunten van de voederbiet, eens een succesvol voedergewas, nam het areaal sinds de jaren 70 snel af. Management&Techniek breekt een lans voor de biet, maar acht optimalisatie nodig.

Zoals op het vlak van beschikbaarheid, bewaring, vervoedering, arbeid en tarrabeheersing. Dit blijkt ook uit een enquête die Management & Techniek hield onder 220 Vlaamse landbouwers (waaronder 123 telers). De meesten zijn overtuigd van de pluspunten zoals de hoge voederwaarde, maar het arbeidsintentieve karakter van de teelt en vervoedering schrikt velen af.

Volwaardige derde teelt

Ondanks de nadelen, komt het gewas wel opnieuw onder de aandacht. In het Management & Techniek-artikel Voederbiet telen in de praktijk waarin tevens de uitslagen van de enquête staan, is te lezen dat dit komt door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 'In het kader van het nieuwe GLB kan voederbiet fungeren als een volwaardige derde teelt. Voederbiet is door zijn lange groeiduur een goed vanggewas voor stikstof, een pluspunt wat de nitraatrichtlijn betreft.'

'Alle kansen'

Naast voornoemde pluspunten kan de voederbiet zorgen voor een verlaging van de ziektedruk van de maïsmonocultuur (geïntegreerde gewasbescherming), vermindert het de belasting van de diergezondheid met mycotoxines en kan het zorgen voor meer competitiviteit van de melksector (lagere voederkosten door meer ruwvoedermelk). 'Kortom', stelt Management & Techniek, 'vanuit het praktijkgericht onderzoek is het duidelijk dat de teelt van voederbieten alle kansen verdient'.

Onderzoek

Om die reden is in september jongstleden een onderzoek gestart onder de naam 'Voederbiet, een gewas met toekomst voor een meer duurzame rundveehouderij'. Gezocht wordt onder meer naar arbeidsvriendelijkere methoden, methoden van bewaring zoals mengkuilen en de kwaliteit van het voer uit mengkuilen. Bewaring wordt gezien als het grootste vraagstuk in de hele voederbietenteelt, zo wordt gesteld en verder uitgelegd in een eerder verschenen artikel in VeeteeltVlees (Voederbieten maken voorzichtige rentree).

(Bron foto: Pixabay)