Nieuws

Teelthandleiding 'enorm veelzijdig' vezelgewas

Inagro bracht een handleiding uit voor hennep en vlas, begin 20ste eeuw verdrongen, maar 'enorm veelzijdige planten', onder meer voor de productie van linnen, canvas, zeildoek en touw.

De gewassen lenen zich bijvoorbeeld voor het verbreden van teeltrotatie, meldt het Vlaamse onderzoek- en adviesbureau in de handleiding De vezelteelt van vlas en hennep – praktische gids van de teler. Bovendien, zoals ook te lezen is op de site van Inagro, is de Vlaamse regio 'een van de weinige streken in de wereld waar een optimale vlasteelt mogelijk is en ook hennep gedijt uitstekend in een gematigd klimaat zoals bij ons' (nieuwsbericht Brochure ''De vezelteelt van vlas en hennep'').

Op Wikipedia staat dat de Europese teelt (van vezelvlas) zich –inmiddels- naast België, concentreert in Zuid-Nederland (Zeeuws-Vlaanderen) en Noord-Europa.

Troeven en toepassingen

De brochure start met een kennismaking met de gewassen, met een samenvatting in het voorwoord 'Vezelgewassen, ook interessant voor jou?!'. Daarin is te lezen dat zich tegenwoordig opnieuw -langzaam maar zeker- een keten ontplooit rond vezel en hennep en wat de troeven zijn van deze gewassen. Te weten: het isolverend vermogen, sterke vezels en lage dichtheid van de scheven.

Genoemde eigenschappen bewijzen hun nut in nieuwe producten op de markt - naast textiel. Denk aan constructiematerialen, isolatie, vezelversterkte kunststoffen en stalstrooisel. Bij de diverse toepassingen wordt verderop in de brochure stilgestaan. (Voor informatie over de gewassen, zie de zoekvraag vlas en/of de zoekvraag hennep op Groen Kennisnet).

Teelttechniek

De rest van de handleiding behandelt de teelttechnieken van vezelvlas en vezelhennep afzonderlijk. Zowel bodembewerking en zaaibedbereiding, zaaidatum en –dichtheid, bemesting, gewasbescherming, rotatie, oogsttijdstip en –wijze en roten komen aan bod. Meer informatie over vlasteelt, maar dan specifiek olievlas, is te vinden in een handleiding gericht op Twente (nieuwsbericht Handleiding voor betere vlasteelt in Twente). Voor teelthandleidingen van diverse gewassen, zie het Groen Kennisnet-dossier Teelthandleidingen.


(Bron foto: uitsnede en geroteerd, van origineel de bloeiende bloem en zaadbol van Vlas, door Maksim, volgens de licentie CC BY-SA 3.0)