Nieuws

Teeltinnovatie van hyacint

Het is de droom van het Innovatie- en Democentrum (IDC) Bollen en Vaste Planten om met ondernemers een nieuw teeltsysteem voor snijhyacint te realiseren.

Het Innovatie- en Democentrum (IDC) Bollen en Vaste Planten ondersteunt ondernemers in de Bollen- en Vaste Plantensector bij innovaties. Samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio Greenport Duin & Bollenstreek werkt het IDC aan de implementatie van kennis van binnen en buiten de sector. Dat gebeurt nu al zo’n anderhalf jaar. Veel activiteiten en business cases die het IDC ontwikkelt, hebben betrekking op de hyacint. Dit is een belangrijk gewas voor de Duin- en Bollenstreek: ongeveer 90% van de (snij)hyacinten komen uit dit gebied. Het IDC werkt daarom aan een nieuw teeltsysteem voor snijhyacint: een systeem waarin nieuwe duurzame technologieën, teeltmethoden, robotisering en automatisering geïntegreerd zijn.

Diverse partijen werken samen met het IDC zoals het Kenniscentrum Plantenstoffen dat geïnteresseerd is in nieuwe toepassingen van hyacint voor de Biobased Economy. Of teler Rob van Haaster, die inziet dat hij anders moet produceren: duurzamer, meer kostenbewust. Kennisdeling vindt hij belangrijk.

Kennis

Implementatie van kennis van binnen en buiten de sector is belangrijk voor het IDC. Daarom organiseert het IDC kennisarena's voor ondernemers en masterclasses voor studenten. Negen organisaties bundelen de krachten om samen een brug te slaan naar of tussen ondernemers en andere stakeholders in de tuinbouwsector. Zij bieden de ondernemers ondersteuning bij kun kennis- en innovatievragen. Dit zal zowel vraag- als aanbod gestuurd plaats vinden.

Over de innovaties en activiteiten vanuit het IDC is een film gemaakt.Contact

Barry Looman, projectleider IDC


(Bron foto: still uit video IDC)