Nieuws

Tegemoetkomen aan toenemende informatiebehoefte insectenteelt

Hand feed chickens with mealworms, wirestock via Canva Pro
Bron foto: Wirestock (Canva Pro)
Samenvatting
  • Onderwerp
    insectenteelt, diervoeding, feed
  • Interessant voor
    pluimveehouders, onderzoekers, docenten, studenten
Bekijk de bronnen
Heeft insectenteelt de toekomst? Volgens Ann Espeel, consultant van het Aeres Training Centre International en Rutger Lindijer van het Insect Experience Centre wel. In het webinar van Groen Kennisnet vertelden beiden over de toenemende vraag naar informatie, en hoe ze zelf werken aan meer toegankelijke, relevante en innovatieve kennis over het onderwerp.

De insectensector is nog kleinschalig, maar de verwachting is dat deze sector de komende jaren een groeispurt gaat maken. Basis- en achtergrondinformatie over teelt en aanverwante zaken is sinds kort makkelijk te vinden op een nieuwe wiki pagina van Aeres Training Centre International en Aeres Hogeschool Dronten. “De wiki is een webpagina waar puur de basis over insectenteelt uitgelegd wordt om te bepalen: is dit iets voor mij? Eigenlijk een soort van kapstok met informatie waar men de rest aan op kan hangen", zegt Ann Espeel. 

Ook het Insect Research Centre werkt aan kennisvergaring en innovatietrajecten. Rutger Lindijer: ''Het hoofddoel is kennisvergaring, want de kennis in de markt is niet rijkelijk aanwezig. Daarnaast proberen we ook innovatieprojecten op te starten en we voeren meerdere onderzoeken uit.'' 

Verschillende toepassingsmogelijkheden

Insectenteelt staat in de belangstelling vanwege een verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden in food en feed. Voor toepassingen in feed staan insecten vooral in de belangstelling als eiwit- en energiebron. Daarnaast kunnen insecten een substantiële bijdrage leveren aan de circulariteit van de Nederlandse landbouw en vormen ze een belangrijk puzzelstuk in de eiwittransitie.  

Drie soorten

De wiki richt zich op studenten en docenten uit het mbo. Ook voor hbo studenten en professionals is de wiki bruikbaar. Informatie in de wiki gaat voornamelijk over drie soorten insecten: zwarte soldaatvlieg (Black Soldier fly), meelworm en huisvlieg. Belangrijke onderwerpen zoals voedselveiligheid, verkoop van larven en frass (mest van insecten) en het welzijn van insecten komen voor in de presentatie van Espeel. “Vanuit mijn werk als trainer merk ik een toenemende vraag naar informatie over insectenteelt. Er is al een hoop te vinden, een hoop onderzoeken. Maar die zijn allemaal vrij specifiek. Een toekomstvraag is: hoe gaan we die insecten verwerken in veevoeding? Gaan we ze levend voeren? Gaan we ze verkopen aan voerfabriek en malen?", aldus Espeel. 

“Vanuit mijn werk als trainer merk ik een toenemende vraag naar informatie over insectenteelt.”

Ann Espeel, 2023

Insect Expertise Centre 

Het Insect Expertise Centre, onderdeel van het Poultry Expertise Centre, doet onderzoek naar innovaties rondom insectenteelt. “De huidige insectenteelt kost veel handwerk wat de prijs hoog maakt en kost vaak ook meer energie", aldus Rutger Lindijer. “Eén van de onderzoeken heet ‘de kippen zien ze vliegen’. Deze kweekunits zijn bedoeld voor kippenvoer, dus de boer kan ze op het terrein neerzetten en daar extra proteïne, lokaal kweken. Het is bedoeld voor reststromen, je gaat er niet je hoogwaardige kippenvoer instoppen.''

“Een pluimveehouder kan lokaal met de kweekunit extra proteïne kweken.”

Rutger Lindijer, 2023

Het ander innovatief onderzoek is een geautomatiseerd lopende band-systeem. Insecten kweken op een lopende band is uniek. Op de lopende band worden larven van de zwarte soldaatvlieg gekweekt. De lopende band is een mestdroger waarbij de larven groeien op mest. Rutger Lindijer: “Hierdoor worden mestdrogers omgebouwd tot verwerkingsmachines voor het kweken van insecten, maar ook nog steeds het verwerken van mest. Aan het einde van de rit is het nog steeds gedroogde mest dat eraf komt, maar dan noemen we het frass.'' Zo ontstaan er dus twee waardevolle producten: frass en larven. Frass kan gebruikt worden als bodemverbeteraar en meststof. Larven zitten vol eiwitten, vetten en ander stoffen die gebruikt kunnen worden voor diervoeding of biobased producten. 

Op Groen Kennisnet is het dossier Insecten in Food & Feed geplaatst, waarin alle informatie over de insectenteelt gebundeld is. 

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Groen Kennisnet Webinar: Insectenteelt voor feed

Bron: Groen Kennisnet