Nieuws

Tekort aan alleskunners

De vacatures voor allround vakmensen in de plantenteelt zijn moeilijk op te vullen. Er is een groot tekort aan goede vakkrachten. De schaarste is gebaseerd op geringe aanwas.

De vraag naar medewerkers in de akkerbouw en andere open teelten is groot, zegt Peter van de Weerd van AB Oost in het artikel 'Gezocht: meewerkend voorman (m/v)'. Het vakblad Akker besteedde in februari in vijf artikelen aandacht aan het thema 'Opleiding & Scholing'. Naast het tekort aan vakkrachten in de plantenteelt, passeert een cursus en een studieclub de revue. En mbo-directeur Anne Dijk geeft zijn visie over de aansluiting tussen opleiding en praktijk.

Tekort

Belangrijkste reden voor het tekort aan goede vakkrachten is het feit dat te weinig jongeren kiezen voor een opleidingen in de plantenteelt. Voor de hele sector komen jaarlijks rond de 1300 mbo-gediplomeerden op de markt. In het hbo zijn het er enkele honderden, meldt het vakblad. Het is niet genoeg. Niet alleen AB Oost, maar ook Agriwerker heeft vacatures open staan voor mensen met een mbo- of hbo-opleiding, liefst met praktijkervaring. Het UWV meldt dat perspectief voor arbeiders akkerbouw en bedrijfshoofden middelgroot tuinbouwbedrijf goed zijn. De afgestudeerden moeten niet alleen praktische kennis hebben. Ze moeten alles kunnen: zich zelf redden, anderen aansturen. Het bedrijfsleven vraagt echte alleskunners.

Aansluiting

Een van de klachten die gehoord worden, is dat de aansluiting tussen school en praktijk te wensen over zou laten. Maar door activiteiten van LTO Nederland, scholingsconsulenten en van de aoc's, is die aansluiting sterk verbeterd. Anne Dijk, mbo-directeur bij Groenhorst reageert in het artikel 'Breed en vakbekwaam van school' op de genoemde gebrekkige aansluiting tussen school en praktijk: 'Ik denk dat de groep die klaagt over onvoldoende praktijkles kleiner wordt, want er wordt relatief veel praktijktraining gedaan. Toch trekken we ons alle klachten aan en houden met LTO sessies hierover.'

Leerstof

Dijk werkt met de sector aan een goede inhoud van de opleiding. De basis van de opleiding bestaat uit theorie over teelt, bodem, gewas en mechanisatie en de vaardigheden die een boer moet bezitten, aldus Dijk. Hij denkt bij dat laatste aan managementvaardigheden en algemeen vaardigheden als Nederlands, Engels en rekenen, economie en wiskunde. Daarom zit hij bijzonder veel aan tafel met bedrijven om te werken aan actuele leerstof.

(Bron foto: Thinkstock)