Nieuws

Telers financieren onderzoek

Nadat het productschap tuinbouw in 2015 was opgeheven, kwamen ook onderzoeksprojecten stil te liggen. Telers pakken nu zelf initiatieven op en financieren nieuwe onderzoeksprojecten.

De afschaffing van het Productschap Tuinbouw is een van de grootste fouten die ooit gemaakt is, zegt vaste plantenkweker Marcel Lucassen in een artikel in Buitenstebinnen, het magazine van NAK Tuinbouw. Hij is een van de telers die zelf initiatief heeft genomen om nieuwe onderzoeksprojecten van de grond te tillen. Vroeger deed het productschap dat.

Initiatieven

Het Productschap Tuinbouw (PT) was tot 1 januari 2015 een belangenbehartiger voor de tuinbouwsector en functioneerde als kennis- en overlegplatform. Het PT voerde regelingen uit, investeerde in marktactiviteiten en onderzoeksprojecten. Sinds januari 2015 zijn die activiteiten stil komen te liggen. De bedoeling is dat telers zelf initiatieven ontplooien. In het artikel 'Ondernemers slaan de handen ineen' laat het magazine zien hoe dat nu plaatsvindt.

Astilbe

Een van die telers is vaste plantenkweker Jan Lucassen. Het probleem waar hij mee zit is de warmwaterbehandeling van Astilbe-planten. Die behandeling - bedoeld om aaltjes te doden - is verplicht voor de export naar de VS, Canada en Japan. Nadeel van die behandeling is dat de bloemaanleg van Astilbe ook vernietigd wordt.

Lucassen vroeg zich af of een CATT-behandeling (Controlled Atmosphere and Temperature Treatment) een alternatief is. Dat is een behandeling waarbij de planten in een gasdichte cel gedurende een bepaalde tijd een behandeling ondergaat van een combinatie van een verhoogde temperatuur en specifieke luchtcondities. Hij zocht collega's om het onderzoek te financieren.

Vruchtboomkanker

Ook vruchtboomteler Jan Veltmans heeft het initiatief genomen voor een onderzoeksproject naar vruchtboomkanker. In een publiek-private samenwerking (PPS) van bedrijfsleven en de WUR participeren nu 35 bedrijven met in totaal meer dan 1.000 ha. Dat is 90 tot 95% van het areaal. Elke deelnemer betaalt jaarlijks een bedrag per hectare.

Onderhandelen

Hoewel de telers nu zelf aan het roer staan, betreuren ze de opheffing van het PT. Het productschap was bijvoorbeeld goed in lobbyen, zegt Lucassen. Dat is bijvoorbeeld nodig om de inspectiediensten van de VS, Canada en Japan te overtuigen dat CATT een goed alternatief is voor een warmwaterbehandeling. Nu moeten brancheorganisatie Anthos en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderhandelen.

(Bron foto: Pixabay )

Links

(1)