Nieuws

Ter plekke antibioticaresistentie aantonen

Delftse studenten hebben een methode ontwikkeld om ter plekke antibioticaresistente bacteriën bij melkvee aan te tonen. Met die methode wonnen ze een internationale wedstrijd in de Verenigde Staten.

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem. Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid. Je kunt als veehouder antibioticaresistentie beperken door minder antibiotica te gebruiken, of zo nodig de behandeling van bacteriën aan te passen. Studenten van de Technische Universiteit Delft hebben een methode ontwikkeld om bij melkvee antibioticaresistentie aan te tonen. Met die methode hebben ze de International Genetically Engineered Machine (iGEM) wedstrijd in Boston gewonnen. Op de website van hun iGEM-project leggen ze uit hoe die methode werkt.

CRISPR-Cas

De methode maakt gebruik van een eiwit, Cas13a, dat deel uitmaakt van de CRISPR-Cas-familie. Je kunt dat eiwit zo programmeren dat het opzeok gaat naar genen waarvan bekend is dat die verantwoordelijk zijn voor antibioticaresistentie. Vinden die eiwitten zulke genen, dan vernietigen ze het RNA in de cel. De studenten kunnen die afbraak van dat RNA zichtbaar maken. Het monster wordt dan troebel. Zo krijg je zicht op het voorkomen van antibioticaresistentie.

De studenten hebben die methode getest op bacteriën die mastitis of uierontsteking veroorzaken. In het lab werkt de methode, zo melden de studenten, maar een product voor de praktijk is er nog niet. De studenten hopen dat bedrijven hun idee oppakken zodat er een concrete toepassing komt.

(Bron foto: Thinkstock)