Nieuws

Terra Emmen ontwerpt een herinneringstuin voor de BZT-show

Terra Emmen is door de BZT-Show benaderd om een herinneringstuin aan te leggen voor basisschool: OBS de Barg in Emmen. De BZT-show is een kinderwensprogramma van de NPO. Twee leerlingen van die school, Yara Prinsen en Malika Adellal, stuurden de wens in naar de BZT-show, omdat hun juf Tineke van der Tuin afgelopen oktober is overleden.

Witte bloemen en een hinkelpad

Hun juf was zeer geliefd en daarom wilden ze graag een herinneringstuintje voor haar aanleggen op hun schoolplein. Omdat Terra Emmen vlakbij de basisschool is gevestigd, zijn de leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de mbo-opleiding Tuin, Park en Landschap benaderd om naar aanleiding van de wensen van de meiden het tuintje in te richten. Zo moest het tuintje een troostbankje bevatten, een bordje met de naam van de juf erop. Ook moesten er witte vlinderstruiken in komen, omdat de juf van witte bloemen hield en een hinkelpad, met 1,2,3….10-eke.

Een wens komt uit

Pim Wittering en Bastian Klasens van Terra Emmen hebben contact gezocht met de basisschool en hebben overleg gehad met de directeur van de school en de moeder van één van beide meiden om helder te hebben wat er van hen verwacht werd. Na goed overleg hebben Pim en Bastian informatie op internet gezocht hoe je zo’n tuintje kan inrichten, zodat er het gehele jaar bloei is en de planten met een zo min mogelijk watertoevoer, toch kunnen overleven. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft Bastian een ontwerp gemaakt en zowel de directeur als betrokken moeder waren enthousiast en het ontwerp werd goedgekeurd.

Dit is teruggekoppeld naar de BZT-Show en die hebben bedrijven in de omgeving benaderd, zodat alle elementen ook in de tuin aangebracht konden worden. En dat is gelukt. Op vrijdag 23 januari waren de opnames van de BZT-show, waarbij de wens werd vervuld voor de meiden van OBS de Barg. De meiden waren helemaal verbaasd dat hun wens is uitgekomen en waren ontzettend blij dat er nu een tuintje voor hun juf op hun schoolterrein komt. Dit is op zaterdag 24 januari uitgezonden.

Handafdrukken

Aangezien er in januari geen tuin kan worden aangelegd in verband met vorst, kan de wens niet direct vervuld worden. Om de kinderen van OBS de Barg toch iets tijdens de show te laten doen, hebben Yara en Malika, samen met hun klasgenoten, het bankje beschilderd door middel van handafdrukken. Ook hebben ze alvast de stenen van het hinkelpad beschilderd. In het voorjaar zullen Pim en Bastian van Terra Emmen het tuintje realiseren.

Foto: MBOTerra.nl