Menu
Nieuws

Terreinbeheerders als voorloper in natuurinclusieve landbouw

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen vanaf 2021 alleen nog maar werken met pachters die aantoonbaar deskundigheid hebben op gebied van natuurbeheer. Een cursusprogramma 'Natuurbeheer en Ondernemerschap' zorgt ervoor dat natuurinclusieve landbouw tot een volwaardige, professionele bedrijfstak wordt.

false

Links

(2)