Nieuws

Terugblik Groen Kennisnet Go-live event

Samenvatting
  • Onderwerp
    Livegang Groen Kennisnet
Bekijk de bronnen
Op 15 oktober 2021 lanceerde Groen Kennisnet zijn vernieuwde kennis-website. Met 350.000 kennis-items en artikelen, bijna 500.000 unieke gebruikers en 9,4 miljoen downloads per jaar is Groen Kennisnet hèt kennisplatform voor de groene sector en breidt het zich alleen maar uit.

Tijdens het Go Live Event, werd het platform getoond aan het grote publiek. Na mooie woorden van Marije Beens (Min LNV), Arthur Mol (WUR) en Dirk Duijzer (TKI Agri & Food), werd het platform gedemonstreerd. In de drie workshops, deelden André Hoogendijk (BO Akkerbouw), Hedwig Boerrigter (DAW) en Marijn van der Laan (Aeres) hun ervaringen met kennisdeling in de praktijk, bedrijfsleven en onderwijs. Na afloop kon men doorpraten in de 3D netwerkruimte.

Bekijk het totale event terug

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Go Live Event Groen Kennisnet: Samen verspreiden we kennis!

Workshop 1: CRKLS, platform voor kennisverspreiding voor de akkerbouw

Binnen het ecosysteem van Groen Kennisnet wordt gewerkt aan CRKLS. CRKLS richt zich op de verspreiding van onderzoeksresultaten met als doelgroep primaire producenten, vooralsnog alleen gericht op akkerbouwers. Vanuit de praktische vraag van akkerbouwers, bijvoorbeeld over niet-kerende grondbewerking of over variabel poten van aardappelen, worden de meest relevante onderzoeksresultaten weergegeven. CRKLS is een initiatief van BO Akkerbouw, WUR en uitgeverij Misset en wordt samen met Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet ontwikkeld. In deze workshop volgt een presentatie van CRKLS met ruimte voor discussie op basis van de vraag hoe dit platform zo goed mogelijk kan worden ingericht.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Bron: Go Live Event Groen Kennisnet: Workshop André Hoogendijk

Workshop 2: Kennnisverspreidingsprogramma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Het Versterkte Kennisverspreidingsprogramma van DAW is bedoeld om kennis over optimale nutriëntenbenutting, duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie  op het boerenerf te krijgen. In de workshop hoor je hier meer over: welke hulpmiddelen zet DAW daarbij in? Hoe leren boeren en hoe kun je dat optimaal benutten?

Daarnaast gaat Hedwig Boerrigter in op de ‘digitale kenniskaart’;  een overzicht van alle proef- en demobedrijven en gaat ze in op de manier waarop met boeren wordt samengewerkt. Hoe faciliteert DAW de dialoog tussen boeren en onderzoekers zodat praktijk en wetenschap elkaar versterken? Hoe biedt DAW een platform aan de ervaringen uit de landbouwpraktijk? Tijdens de workshop worden deelnemers actief betrokken. 

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Bron: Workshop Kennis naar het Boerenerf van Hedwig Boerrigter

Workshop 3: Kennisverspreiding in het onderwijs

De uitdagingen waar de Groene Sector voor staat, vragen om betrouwbare, toegankelijke kennis. Kennis om te delen en om elkaar te helpen. Het klinkt zo logisch maar het gaat lang niet altijd automatisch. Welke rol speel jij mbt kennisverspreiding binnen de onderwijsketen? Spreken wij allemaal dezelfde taal? Welke kennis is er nodig, wordt er verspreid, en hoe doen we dat dan?

Heb jij voorbeelden van good practices of juist voorbeelden van uitdagingen waar jij voor staat mbt kennismobiliteit binnen de onderwijsketen, sluit dan aan bij deze workshop. Doel is om met en van elkaar te leren, door ervaringen te delen. Hoe doe jij dat, kennis verspreiden? Wat heb jij daarvoor nodig? Hoe kan Kennisnet 3.0 daar een rol in spelen? In de workshop wordt je uitgedaagd om met elkaar te sparren aan de hand van vragen en stellingen via mentimeter. Voor het succes van deze workshop is ook jouw input nodig!

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Go Live Event Groen Kennisnet: Workshop Marijn van der Laan

Toekomst

In de komende periode wordt het nieuwe platform doorontwikkeld. Er wordt gewerkt aan een agenda-overzicht, paginering in search, contactformulieren en aanmeldingen voor nieuwsbrieven. De redactie blijft extra kennisitems toevoegen en Groen Kennisnet gaat de komende maanden door met de organisatie van online events. Ook timmert het team Groen Kennisnet aan de weg met nieuwe leermiddelen en partnersites. Samen kennis delen is kracht!