Nieuws

Terugblik online inspiratiesessie Groen Kennisnet: Nutriëntenkringloop

Samenvatting
  • Onderwerp
    Terugblik Inspiratiesessie Nutriëntenkringloop
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Vollegrondstuinder, Beleidsmaker, Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Geitenhouder
Bekijk de bronnen
Donderdag 24 juni organiseerde Groen Kennisnet een online inspiratiesessie over de nutriëntenkringloop. Een overzicht van de belangrijkste punten van de experts en ambassadeurs op het gebied van mestverwaarding.

Jan Roefs, directeur Nederlands Centrum Mestverwerking (NCM) werd geïnterviewd over mestverwaarding, het mestbeleid en de huidige uitdagingen die er liggen. “Mest is beschikbaar in overvloed en vormt de schakel tussen veehouderij en akkerbouw. De uitdaging is om mest zo efficiënt mogelijk te gebruiken door het verlies van nutriënten tot een minimum te beperken en door mestproducten op de vraag af te stemmen.” Een mooi voorbeeld daarvan is te zien in het filmpje over aardappelteler Jacob van den Borne die kunstmest volledig uit zijn bedrijfsvoering wil halen. Dit doet hij o.a. door gebruik te maken van de biogasinstallatie van varkenshouder Bert van Rijnen.

Leerreis Nutriëntenkringloop

Erika Frankhuizen (Regiebureau POP) en Peter Paree (ZLTO) vertellen over de ‘Leerreis Nutriëntenkringloop’. De Leerreis Nutriëntenkringloop is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, de Topsector Agri & Food en het Regiebureau POP. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. De bedoeling van deze leerreis is dat kennis en mensen makkelijker bij elkaar komen. Paree: “Communicatie is niet iets wat je ‘even’ afvinkt. Je moet echt investeren in het bij elkaar brengen van mensen, daarom heet het ook een ‘leerreis’”.

Communities

Binnen de Leerreis Nutriëntenkringloop wordt communicatie op vele manieren gestimuleerd, o.a. door het opzetten van communities rondom mestverwaarding, sluiten van kringlopen op regionaal niveau en gebruik van organische reststromen. Daarnaast organiseert de Leerreis Nutriëntenkringloop webinars en bijeenkomsten. Met trots presenteert Frankhuizen de net uitgebrachte ‘Almanak’ waarin alle projecten over de nutriëntenkringloop in Nederland en Europa, in kaart zijn gebracht. Meer informatie over de Leerreis Nutriëntenkringloop is te vinden op het portaal van Groen Kennisnet.

Kennisorganisaties binnen de leerreis nutriëntenkringloop

De rol van kennisorganisaties binnen de Leerreis Nutriëntenkringloop wordt toegelicht door Gerard Ros, praktijkonderzoeker bij het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Oscar Schoumans van het Wageningen Environmental Research (WEnR). Schoumans: “ er sluiten altijd twee WUR onderzoekers aan bij de communities. Zo verbinden we onderzoek en praktijk”. Ook het NMI draagt bij aan de communities en vertaalt kennis uit onderzoek naar de praktijk. Ros: “een boer vraagt uiteindelijk: wat betekent dit voor mij, wat moet ik doen? Met factsheets en concrete informatie levert NMI een handelingsperspectief dat ondernemers er toe aanzet om binnen het eigen bedrijf te verduurzamen”.

Regionale oplossingen

Schoumans en Ros gaan ook in op de (Europese) milieudoelen en het mestbeleid. Dit is van cruciaal belang voor het gebruik en beschikbaarheid van nutriënten in de landbouw. Schoumans: “Aanscherping van de normen betekent dat we de toepassing van nutriënten moeten gaan verhogen en er steeds efficiënter mee om moeten gaan. Het is dan ook belangrijk dat we alle informatie uit onderzoek en uit de praktijk goed inzetten”. Aanscherping van de normen en veelal generieke regels zijn voor ondernemers een grote opgave. Ros: “Bij boeren is de bedrijfsvoering een integraal gebeuren, waarin alles met elkaar samen hangt. Elke regio (en ondernemer) is anders en generieke regels werken vaak niet. Ik denk dat er regionale oplossingen moeten komen en dat de komende jaren grote stappen hier in kunnen worden gemaakt.” Schoumans: “onderzoekers van de WUR kijken naar de hele productieketen en zoeken integrale oplossingen, waarbij gekeken wordt naar landbouwkundige aspecten, milieu- én economische aspecten. Dat drieluik bepaalt wat mogelijk is. Binnen de leerreis proberen we de verschillende expertises binnen te brengen, zodat we op een goede manier kunnen discussiëren over kansen en bedreigingen”.

Groen Kennisnet is als kennisplatform ook aangesloten bij de Leerreis. Kennisdoorstroming naar de praktijk staat centraal. Dit realiseert Groen Kennisnet door de opbouw van een collectie kennisbronnen op het thema Nutriëntenkringloop, door het ontsluiten video’s en podcasts  en door het communiceren van opbrengsten uit- en ontwikkelingen binnen de communities.

(Bron foto: Rob van Genderen, Groen Kennisnet)