Nieuws

Terugkijken: Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Samenvatting
 • Onderwerp
  webinar, bodemverdichting, preventie
 • Interessant voor
  akkerbouwers, melkveehouders, adviseurs, beleidsmakers, docenten, loonwerkers
Bekijk de bronnen
Tijdens het webinar ‘Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw’ ging Groen Kennisnet in gesprek met Derk van Balen, onderzoeker bedrijfssystemen en bodem bij Wageningen Plant Research. Van Balen deelde resultaten uit het Kennis op Maat (KoM) project “Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw”. Het webinar en de resultaten van het project zijn nu te vinden op Groen Kennisnet.

Na een kort voorstelrondje en de huishoudelijke mededelingen vertelde onderzoeker Derk van Balen meer over het KoM-project 'Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw'. In het project werken onderzoekers, brancheorganisaties en het onderwijs samen om het kennisniveau over bodemverdichting in de praktijk te verhogen. Een van de resultaten van dit project is het dossier “Bodemverdichting” dat te vinden is op Groen Kennisnet.

Animaties

Animaties maken een belangrijk onderdeel uit van dit dossier. De drie animaties: 'Wat is bodemverdichting?', 'De gevolgen van bodemverdichting' en 'Hoe kun je bodemverdichting voorkomen' vormden de basis voor een verdiepend gesprek over deze onderwerpen.

Tijdens het gesprek gaf Van Balen bijvoorbeeld aan dat gewassen met sterke wortels beter kunnen omgaan met bodemverdichting. Maar hij stelde ook dat er geen wortel opgewassen is tegen sterke bodemverdichting. Ook toonde de onderzoeker een instrument waarmee de indringingsweerstand van de bodem gemeten kan worden.

Uitdagingen

De animaties en het gesprek lieten zien dat er kennis is over het voorkomen van bodemverdichting. Toch blijkt het in de praktijk soms lastig om de bekende preventieve maatregelen toe te passen. Van Balen lichtte deze uitdagingen toe met behulp van een aantal slides waarin hij belangrijke obstakels aanwees, namelijk:

 • Afspraken in de keten, zoals leveringsafspraken met supermarkt of fabriek
 • Schaalvergroting
 • Krappe planning
 • Korte pachtovereenkomsten
 • Toename verhouding contactoppervlak/gewicht

Elk van deze obstakels werd voorzien van mogelijke oplossingen. Ook gaf Van Balen aan dat het projectteam graag verder aan de slag wil met het analyseren van deze uitdagingen om zo tot een nog hoger kennisniveau te komen.

Dossier bodemverdichting

De animaties en overige informatie uit het webinar vind je terug in het dossier 'Bodemverdichting' op Groen Kennisnet. Docenten kunnen deze informatie direct inzetten in de klas met behulp van 'Groen Kennisnet tipt de docent: Bodemverdichting'.

Opheffen van bodemverdichting

Groen Kennisnet besteedde tijdens dit webinar aandacht aan de preventie van bodemverdichting. Wil jij meer weten over het opheffen van bodemverdichting? Lees dan de bron 'Techniques for the recovery of compacted soil in Europe'.