Nieuws

'Teveel koeien afgevoerd vanwege jongvee'

Nog eens insemineren of afvoeren voor de slacht? Onderzoekers willen melkveehouders ervan bewust maken 'dat ze te veel koeien afvoeren omdat er jongvee klaarstaat'.

Uit het gegeven dat bedrijven die groeien ineens fors minder dieren afvoeren, zou blijken 'dat niet alle afvoer nodig is geweest'. Dit staat in het Veeteelt-artikel De sleutel voor een langer leven over een onderzoek naar het optimaal aan te houden vaarskalveren. Het advies is om 73% van de vaarskalveren aan te houden, dit is volgens de onderzoekers (Wageningen UR en een Maleisische onderzoeker) het meest lucratief.

Kosten opfok en lege stalruimte

Veeteelt legt uit welke factoren zoal zijn meegewogen om tot dit percentage te komen: 'de belangrijkste twee variabelen zijn de kosten voor de jongveeopfok en de gemiste opbrengsten als er stalruimte leegstaat'. Lege stalruimte, stelt de redactie, is een parameter die actueel wordt met het einde van de melkquotering. In het artikel worden diverse rekenvoorbeelden gegeven, waaronder de kosten van jongveeopfok en de opbrengst van slachtvee. Verder komt eerder onderzoek aan bod waaruit 'blijkt dat naarmate koeien jonger zijn, het loont om hen langer te blijven insemineren'. Een van de onderzoekers stelt: 'Een melkvaars kun je tot zestien maanden na afkalven blijven insemineren. Afhankelijk van haar lactatiewaarde is het dan nog altijd economisch aantrekkelijker om haar drachtig te maken dan haar af te voeren'.

Weidegang, fokkerij en afkalf-management

Het verlengen van de productieve levensduur van een melkkoe is een onderwerp waarover melkveehouders en onderzoekers zich al jaren buigen (zie ook Levensproductie koe nog nooit zo hoog geweest). Steeds komen weer nieuwe inzichten bovendrijven, zoals het cruciale belang van management rond het afkalven (Verlengen levensduur melkvee: management rond afkalven cruciaal). Maar ondanks dat de levensproductie van melkkoeien nergens ter wereld zo hoog is als in Nederland, 'haalt een derde van de Nederlandse melkvaarzen de tweede lijst niet'. En daarmee gaat de zoektocht naar een nog hogere levensduur en –productie onverminderd voort.

Zo blijkt ook uit een artikel eerder dit jaar door Veeteelt in de rubriek Themabijeenkomst. Hierin een verslag van een thema-avond van de Federatie voor Veeteeltstudieclubs Zuid Holland (Oude koeien gevraagd). Conclusies waren onder meer dat weidegang en fokkerij de levensduur van de melkkoe stimuleren. Een maand later komt het verhogen van de levensduur van melkvee wederom aan bod in genoemde rubriek. Veeteelt geeft hierin (Katalysator van kennis) een korte samenvatting van de inaugurele rede van de lector Duurzame Melkveehouderij aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, Wiepk Voskamp, die onder meer stelt dat levensduur niet het doel is, maar een middel.


(Bron foto: Thinkstock)