Nieuws

Themaweek kringlooplandbouw bij Groen Kennisnet samengevat

In de visie van de Rijksoverheid moet Nederland in 2030 duurzaam voedsel produceren volgens de principes van kringlooplandbouw. In de week van 29 oktober tot 6 november stond kringlooplandbouw centraal bij Groen Kennisnet.

In de visie van de Rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel op een duurzame manier produceren volgens principes van kringlooplandbouw. Daarbij wordt zo min mogelijk verspild en worden reststromen maximaal ingezet. Kringlooplandbouw is een duurzame vorm van landbouw met meer aandacht voor goed bodembeheer, met een optimale bedrijfsvoering waarbij boeren gebruik maken van precisietechnieken en waarbij natuur vaker in de bedrijfsvoering wordt ingepast.

Kennisbronnen

Willen agrarisch ondernemers die omslag kunnen maken naar kringlooplandbouw, dan moeten ze wel weten hoe je dat kunt doen. Hoe werk je aan beter bodembeheer? Hoe kun je reststromen inzetten? En - niet onbelangrijk - hoe zorg je dat je er een goed inkomen uit kunt halen? Om ondernemers te helpen, introduceerde het ministerie van LNV op 12 oktober de Kringlooplandbouwscan. Met de ruim 700 kennisbronnen die beschikbaar zijn op de portal Kringlooplandbouw biedt Groen Kennisnet ondersteuning bij die Kringlooplandbouwscan. 

Themaweek

Daarnaast publiceerde Wageningen University & Research begin november de online gids Kringlooplandbouw De wetenschap en de boerderij. In die publicatie verschenen artikelen over de kansen, relevant onderzoek en ervaringen van boeren over verschillende thema's zoals bodem, verdienvermogen, reststromen, mest, water of technologie.

Tijdens de themaweek besteedden we aandacht aan kringlooplandbouw zoals de kringlooplandbouwscan, Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's), verdienvermogen, reststromen of biodiversiteit.


 

(Bron foto: Shutterstock)