Nieuws

Tien cent meerprijs voor biologische A2-melk

Ondernemer Henk Aa verwacht met de vermarkting van A2-melk van zijn biologisch melkveebedrijf een eerlijk verdienmodel neer te kunnen zetten. Door zelf de melk te vermarkten denkt hij tien cent meerprijs te kunnen realiseren.

Toen Henk Aa na zijn pensionering eind 2012 het proefbedrijf Aver Heino kocht, wist hij niks van koeien, erkent hij. Henk Aa, die in vakblad Veeteelt in een bedrijfsrapportage geportretteerd wordt, was voor zijn pensionering eigenaar directeur van Beaphar, een fabrikant van voedings- en verzorgingsproducten voor huisdieren. Toen hij het proefbedrijf overnam, wist hij dat hij daarvoor andere mensen nodig had. Nu runt Rob Overesch in een maatschap met Henk Aa en twee parrttime medewerkers het biologische melkveebedrijf. Vanaf 2013 bouwden ze het bedrijf op.

Fosfaatrechten

Vanaf 2013 was het plan het bedrijf uit te bouwen tot een biologisch bedrijf met 130 koeien en een miljoen liter melk. Maar op 2 juli 2015, de peildatum voor de in 2017 ingevoerde fosfaatrechten, telde het bedrijf 100 koeien en 50 stuks jongvee. Er zijn wat koeien afgestoten. Op dit moment telt het bedrijf 95 koeien en 40 stuks jongvee. En tot frustratie van bedrijfsleider Overesch moeten er nog wat koeien weg. In totaal beschikt het bedrijf over 82 hectare grond waarvan 52 ha. in eigendom. 64 ha. grasklaver, 15 ha. maïs, en 3 ha. grasland met beheersbeperkingen.

A2-melk

De veestapel bestaat uit Flecvkvieh en produceert jaarlijks 9000 kilo melk. Technisch draait het bedrijf goed, maar voor Aa is dat niet genoeg. Hij oriënteert zich op nieuwe markten en maakte in Nieuw-Zeeland kennis met A2-melk. Dat is melk met die een andere vorm van bèta-caseïne bevat. De A2-melk zou bij mensen, die er gevoelig voor zijn, voor minder verteringsproblemen zorgen.

Meerprijs

Aa realiseert zich dat de gezondheidsclaim van A2-melk niet wetenschappelijk bewezen is. Toch gelooft hij er in na een onderzoek met een overduidelijk resultaat bij bijna 4000 personen in Azië. Aa zou een vergelijkbaar onderzoek in Nederland willen laten uitvoeren. Hij ziet mogelijkheden om gecertificeerde A2-melk voor een meerprijs van 10 cent per kilo te kunnen verkopen. De veestapel op het bedrijf bestaat al uit koeien met het genotype A2A2. Maar de biologische A2-melk die nu geproduceerd wordt, verdwijnt nu in de reguliere melkstroom.

(Bron flickr, foto mobilix)