Nieuws

Tien jaar teelt de grond uit

Tien jaar geleden waren de eerste experimenten met de teelt uit de grond van vollegrondsgroenten en boomkwekerijgewassen. De gewassen werden op water geteeld of in sleuven. De systemen zijn inmiddels verbeterd en worden in de praktijk toegepast. Het programma Teelt de grond uit wordt dit jaar afgesloten.

Door gewassen niet in de grond te telen maar in bakken met water, in containers of andere substraten, kun de teelt verduurzamen. Je hebt emissie van meststoffen of bestrijdingsmiddelen beter in de hand en tegelijkertijd kun je werken aan kwaliteitsverbetering en teeltefficiëntie. De gedachte van de initiatiefnemers van het programma 'Teelt de grond uit' was teeltsystemen te ontwikkelen die voldoen aan Europese regelgeving zoals de nitraatnormen en de kaderrichtlijn water, maar die ook inspelen op de behoefte aan constante kwaliteit en kwantiteit.

Samenwerking

Het programma, dat een een publiek-private samenwerking (PPS) is waarin onderzoekers van Wageningen University & Research en Proeftuin Zwaagdijk intensief samenwerken met meer dan 80 bedrijven, begon tien jaar geleden met de ontwikkeling van teeltsystemen voor boomkwekerijgewassen en vollegrondsgroenten. Het rapport '10 jaar Teelt de grond uit' geeft een overzicht van wat er in die tien jaar bereikt is.

Teeltystemen

Veel telers legden op hun eigen bedrijf proefsystemen aan zoals teeltsystemen voor bladgroenten, bloembollen, fruitteelt, boomkwekerij, zomerbloemen. Zo zijn er teeltsystemen ontwikkeld waarbij laanbomen in sleuven worden geteeld, of blauwe bessen in containers. En er zijn systemen waarbij gewassen op water worden geteeld zoals sla en prei.  Er zijn ook nieuwe teeltsystemen voor appels, kruiden en bloembollen.

Praktijkschaal

Na de eerste praktijkproeven hebben onderzoekers gewerkt aan verdere ontwikkeling van de systemen. Er is gekeken naar duurzaamheid van de systemen en de rentabiliteit. De laatste fase van het project was gericht op verbeteren van de robuustheid en weerbaarheid van de systemen. De systemen werden opgeschaald naar praktijkschaal.

Teelt de grond uit biedt veel voordelen, zo meldt het rapport. De teelt is niet alleen schoner, je verhoogt ook de productie en de kwaliteit van de producten. Het werk wordt makkelijker; de arbeidsomstandigheden worden daardoor beter.

Lesmaterialen

In het rapport vind je diverse voorbeelden van teeltsystemen zoals sleuventeelt voor appels, teelt van bladgewassen op water in de open lucht of in de kas of bloembollenteelt op substraatbedden.

In het Bogo-project 'Nieuwe teeltsystemen' zijn in 2014 lesmaterialen ontwikkeld over deze teeltsystemen. Je vindt die materialen in het dossier 'Het nieuwe telen' van Groen Kennisnet.

(Bron foto: Thinkstock)