Nieuws

Tien visies op voedselbeleid

Er moet meer aandacht komen voor voedsel op scholen. En de ketens moeten transparanter. Tien essayisten laten zien hoe het voedselbeleid anders kan. Staatssecretaris van Dam neemt aanbevelingen over.

Steeds meer mensen zijn bewust bezig met eten. Ze willen weten waar het eten vandaan komt, of dieren een goed leven hebben gehad. Ook de overheid wil naar een duurzamer voedselbeleid waarin volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan. In september 2014 verwoordde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een visie in het rapport Naar een duurzaam voedselbeleid. Als vervolg op dat rapport vroeg staatssecretaris Marcel van Dam tien opiniemakers en sleutelfiguren uit de voedselwereld hun visie te verwoorden op voedsel en de productie ervan. Op 11 februari werd de essaybundel 'Aan tafel! Tien visies op de toekomst van ons voedsel' gepresenteerd.

Voedselonderwijs

Het meest gegeven advies uit de tien essays, aldus Van Dam in het voorwoord, is dat er meer aandacht voor voedsel op scholen moet komen. Joszi Smeets, directeur van de Youth Food Movement en een van de essayisten bijvoorbeeld vindt onderwijs over voedsel belangrijk, want te veel mensen in Nederland weten niet meer op wat voor bodem ze wonen en welke producten die bodem voortbrengt en wat je daarvan kan maken. Zonder die kennis kun je geen antwoord geven op de vragen over voedsel, betoogt ze. Ook Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, vindt kennis belangrijk: 'De afstand tot de boerderij en de voedselindustrie vormen een vruchtbare voedingsbodem voor allerlei opvattingen over goed en kwaad, gezond of niet, milieu- en diervriendelijk of niet. In deze kakafonie aan opvattingen en overtuigingen staan de voedselgoeroes op bij bosjes en van een dialoog is geen sprake. 'Voedselbeleid moet gebaseerd zijn op feiten,' schrijft ze.

Transparante keten

Van Dam neemt de aanbevelingen over. Hij kondigde tijdens de presentatie van de essaybundel aan met een nieuw programma voor voedsel op scholen te komen: 'Jong leren eten'. In dat programma, waarvoor 10 miljoen euro beschikbaar is, zullen projecten als schoolfruit, gezonde school en smaaklessen worden gecombineerd tot een totaalpakket. Daarnaast vindt het hij belangrijk dat de keten transparanter wordt, zodat mensen kunnen zien waar het eten op hun bord vandaan komt. Dat kan bijvoorbeeld met de egg-app die laat zien waar het ei vandaan komt.

De gepresenteerde essaybundel is de aftrap van de voedseldialoog over de toekomst van de voedselvoorziening. De overheid vindt die dialoog belangrijk. Om het voedselbeleid vorm te geven is samenwerking met bedrijfsleven en maatschappij nodig.

De tien essayisten zijn:

  • Joszi Smeets, directeur van de Youth Food Movement
  • Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland
  • Eric Pelleboer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
  • Louise O. Fresco, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen UR
  • Rob Baan, eigenaar van Koppert Cress
  • Dick Veerman, oprichter van Foodlog
  • Wouter van der Weijden, medeoprichter Centrum voor Landbouw en Milieu
  • Jaap C. Seidell, universiteitshoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU Amsterdam
  • Simone A. Hertzberger, senior director Product Integrity Topics Albert Heijn
  • Samuel Levie, oprichter worstmakerij Brandt & Levie en project- en campagnebureau Food Cabinet

(Bron foto: Thinkstock)