Menu
Nieuws

Tien visies op voedselbeleid

Er moet meer aandacht komen voor voedsel op scholen. En de ketens moeten transparanter. Tien essayisten laten zien hoe het voedselbeleid anders kan. Staatssecretaris van Dam neemt aanbevelingen over.

false