Nieuws

Tiende Rassenlijst Bomen in voorbereiding

Sinds 1 april heeft het CGN een nieuwe medewerker bij de cluster genetische bronnen bomen: Marina Fijten. Samen met haar collega’s is zij druk bezig met de voorbereidingen van de 10e Rassenlijst Bomen.

Medio 2019 verschijnt de volgende update van de Rassenlijst Bomen op www.rassenlijstbomen.nl.  Deze website geeft uitgebreide informatie over rassen en herkomsten, die op basis van hun genetische kwaliteit worden aanbevolen om te gebruiken in bos, en landschappelijk gebied, onder Nederlandse ecologische omstandigheden. De informatie is samengesteld door de Raad voor plantenrassen en is gebaseerd op onderzoeks- en praktijkgegevens.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) voert het achterliggende onderzoek uit en brengt op basis hiervan advies uit voor opname op de lijst. Naast alle bekende bosbouwsoorten die gebruikt worden voor de houtteelt, zijn in de Rassenlijst ook autochtone herkomsten opgenomen met het speciale doel de ecologische waarden van beplantingen in stand te kunnen houden.

Veldkeuringen

Momenteel worden alle gegevens over de opgenomen opstanden van de Rassenlijst gecontroleerd. Terreineigenaren zijn hiervoor aangeschreven, maar daarnaast voert het team van het CGN diverse veldkeuringen uit.

Tijdens veldkeuringen wordt gekeken of er nog voldoende zaadbomen staan van de betreffende soort en of hier zaad van te winnen is.

Bij boomsoorten die oorspronkelijk inheems zijn, zijn we er alert op dat er geen verwarring op kan treden met plantmateriaal van dezelfde soort of soorten met een sterke gelijkenis die niet oorspronkelijk inheems zijn.

(Bron foto: CGN)