Nieuws

Tijdelijk akkerbeheer voor ontwikkeling naar kruidenrijk grasland

Een kruidenrijk grasland is vanuit ecologisch perspectief van belang. Maar natuurbeheerders slagen er soms maar moeizaam in een grasland om te vormen: grassen blijven domineren. Je kunt dit doorbreken door tijdelijk akkerbeheer.

Het kruiden- en faunarijk grasland is voor natuurbeheerders een beheertype van belang. Binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is het areaal van dit beheertype (N12.02) aanzienlijk. Bovendien is dit type vanuit ecologisch perspectief van belang voor veel diersoorten. Maar veel van deze terrein worden nu vooral gedomineerd door enkele grassoorten zoals gestreepte witbol en gewoon struisgras. Ondanks jarenlange verschraling en maaibeheer, worden de graslanden niet kruidenrijker. Kennelijk is er meer nodig om het grasland om te vormen tot een kruidenrijk grasland.

Akkerbeheer

In opdracht van de Vereniging van Bos en Natuureigenaren (VBNE) is in een driejarig onderzoek gekeken of je het grasland kunt omvormen via tijdelijk akkerbeheer. Je breekt de zode open zodat er kansen ontstaan voor kieming en vestiging van kruiden. Het tijdschrift 'De levende natuur' besteedt in een artikel aandacht aan dit onderzoek. Op drie locaties in Nederland wordt als beheermaatregel rogge geteeld of is zwarte braak toegepast: een grasland bij Woold bij Winterswijk, landgoed Soeslo in Overijssel en natuurgebied De Scheeken in Noord-Brabant.

Uit het artikel blijkt dat tijdelijk akkerbeheer op de relatief voedselarme en droge graslanden een gunstige effect hebben. De kansen voor de ontwikkeling van een kruidenrijk grasland nemen toe. Vermoedelijk wordt het succes groter door na dit tijdelijk akkerbeheer door te gaan met een verschralingsbeheer.

(Bron foto: fotowedstrijd Groen Kennisnet, Theo Rombouts)