Nieuws

Tijdige diagnose van houtboorders belangrijk

Bij een ernstige aantasting door houtborende insecten in een boomkwekerij, kunnen bomen onverkoopbaar worden. Omdat ze lastig te bestrijden zijn, is tijdige diagnose belangrijk.

Het zijn meestal de larven van houtborende insecten die in het hout of onder de schors leven. Je kunt aantasting door houtboorders herkennen op basis van symptomen. In het artikel 'Houd houtboorders in het oog' beschrijft vakblad zes belangrijke houtborende insecten: perenprachtkever, wilgenhoutrups, boktoren, gestippelde houtvlinder, populierenwespvlinder en schorskevers.

Signalering

Een vroege signalering van de aanwezigheid van houtborende insecten is belangrijk, omdat ze lastig te bestrijden zijn. Er zijn geen middelen die de larven van de houtborende insecten kunnen aanpakken. Je zou de volwassen insecten in theorie wel met toegelaten middelen kunnen aanpakken, maar dat is praktisch niet haalbaar omdat ze overal kunnen zitten: ook in beplanting rond de kwekerij, in bossen of in openbaar groen. Je zult daarom aantastingen moeten beperken door te werken met gezonde uitgangsmateriaal en aangetast materiaal direct te verwijderen.

Je kunt de aanwezigheid signaleren op basis van symptomen. Daarnaast kun je lokvallen gebruiken die op basis van soortspecifieke loktstoffen, vaak sexferomonen werken. In het artikel worden zes belangrijkste houtboorders besproken.

Zes houtboorders

  • De perenprachtkever (Agrilus sinuatus) komt voor bij Rosaceae en heeft een tweejarige cyclus. Kenmerkend is een zigzaggend vraatpatroon in het cambium.
  • De wilgehoutrups, of wilgenhoutvlinder (Cossus cossus) kunnen schade veroorzaken in wilgen en de populier. De 10 cm. grote rupsen met een roodbruine kleur zijn goed te herkennen.
  • In appels en peren komt de gestippelde houtvliner (Zeuzera pyrina) voor. De 5 tot 6 cm lange rupsen vreten een gang in het merg van een stam of tak. Dunnen takken kunnen daardoor afsterven. De soort komt ook voor op andere gewassen zoals beuk, lijsterbes, gewone es, sporkehout, Cotoneaster, eik, Prunus, plataan, kamperfoelie, wilg en populier.
  • De larven van boktorren, zoals de populierenboktor (Saperda populnea) kunnen ernstige schade veroorzaken. In bijzondere gevallen kunnen grote en zware takken zelfs afbreken.
  • De larven de populierenwespvlinder (Paranthrene tabani-formis) bevinden zich in het hout bij de stamvoet van populieren.
  • Schorskevers, zoals de letterzetter (Ips typographus) maken een gangenstelsel net onder de schors. De meest schorskevers tasten vooral verzwakte bomen aan.

(Bron foto: Wageningen Plant Research)