Nieuws

Tips om hittestress bij dieren te voorkomen

Samenvatting
 • Onderwerp
  Dierenwelzijn, Hittestress, Huisdieren, Landbouwhuisdieren
 • Interessant voor
  Dierverzorger, Veehouder
Bekijk de bronnen
Met temperaturen van boven de dertig graden, wordt het de komende week heet. Veel dieren kunnen hierdoor last van hittestress krijgen. Van belang is voldoende water, schaduw en verkoeling, en bij aanhoudende hitte dat de dieren blijven eten.

Het Dierenwelzijnsweb heeft voor boerderij- en huisdieren een aantal belangrijke bronnen met tips om hittestress te voorkomen op een rij gezet.

Boerderijdieren/veehouderij

 • Levende Have heeft voor de verschillende diersoorten - schapen, geiten, runderen, kippen, paarden, varkens en alpaca's - op een rij gezet wat hittestress betekent en wat je ertegen kunt doen. Lees meer in de wiki over hittestress;
 • De belangrijkste risicogroepen onder varkens voor hittestress zijn kraamzeugen en zware vleesvarkens. Lees meer in het artikel 'Voorkom hittestress bij varkens' op de site van de GD;
 • Voor tips over tegengaan van hittestress bij melkvee kun je het GD 'Draaiboek Hittestress' raadplegen. Lees hierin wat je kunt doen als het warm is maar ook wat je nog kunt regelen vóór het warm wordt;
 • Wat is het effect van hittestress op de melkproductie, gezondheid en welzijn van melkkoeien en wat zijn de economische gevolgen daarvan? En hoe kun je deze effecten tegengaan? Lees meer in het
  GKN/Dierenwelzijnsweb bericht 'Kennisvragen over hittestress bij koeien';
 • Koeien worden in de wei blootgesteld aan weer en wind. Lees in het Dierenwelzijnsweb bericht 'Preventie van hittestress bij koeien in de wei' wat kunt je doen om hittestress bij koeien in de wei te voorkomen;
 • Als de temperatuur boven de 25 graden komt, is het eigenlijk te warm voor een paard. Lees meer in het GD artikel 'Diergezondheidstips bij warm weer';
 • In onze klimaatzone is hitte vaak gecombineerd met hoge relatieve vochtigheid, waardoor de stressfactor voor pluimvee erg kan oplopen. Lees meer in het GD artikel 'Diergezondheidstips bij warm weer';
 • Voor schapen en geiten is het belangrijk dat ze beschutting kunnen vinden. Voor geiten is in een stal in de regel voldoende beschutting maar ook daar kan de temperatuur te hoog oplopen; ventilatoren kunnen voor geiten voor extra verkoeling zorgen. De GD geeft een aantal diergezondheidtips;

Transport

 • Het is belangrijk om vee tijdens transport op hete zomerse dagen te beschermen tegen de hitte. De Rijksoverheid en een deel van de veehouderijsector hebben in 2016 het Nationale plan voor veetransport bij extreme temperaturen opgesteld. Lees meer over het Nationale plan en sectorspecifieke hitteprotocollen op het Dierenwelzijnsweb.

Huisdieren

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) geeft op de pagina 'Dier en warmte' een aantal tips over wat je voor huisdieren kunt doen als het erg warm is.

(Bron foto: Groepshuisvesting paarden_Marko Ruis)