Menu
Nieuws

Tips van veehouders in rapportage bedrijfsbeslisingen

Etende koeien in stal- Matthias Boekel-pixabay
Bron foto: Matthias boeckel (Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk)
De stikstofaanpak evenals de invulling en implementatie van de gebiedsgerichte aanpak roept veel vragen op. In het kader van het programma Integraal Aanpakken is Schuttelaar & Partners, in samenwerking met ZLTO, LLTB en LTO Noord, op bezoek gegaan bij boeren die al emissies reduceren. Hun ervaringen en verhalen zijn in deze rapportage te zien en te lezen. Deze rapportage laat aan zowel veehouder, de (lokale) overheid als andere betrokkenen bij gebiedsprocessen zien dat er handelingsperspectief is.

false