Nieuws

Tips voor beter biestmanagement

Een goed biestbeleid komt de gezondheid van kalveren ten goede. Hoewel veel Vlaamse veehouders het goed doen, kan het beter, meldt vakblad Boer&Tuinder. Het vakblad komt met een aantal tips.

Het is algemeen bekend dat kalveren gevoeliger zijn voor ziekte en sterfte wanneer ze onmiddellijk na de geboorte niet voldoende antistoffen binnen krijgen. In de rundveehouderij nemen te veel kalveren nog steeds te weinig biestantistoffen op in het bloed, schrijft vakblad Boer&Tuinder in een artikel. Failure of passive transfer of FPT is nog steeds in probleem in de rundveehouderij.

In het artikel besteedt het vakblad aandacht aan het Veepeilerproject, een Vlaams onderzoeksproject waarin Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Universiteit Gent het biestbeleid op 43 melkvee- en 44 vleesveebedrijven bestudeerden. Dit project gaf meer duidelijkheid over dit probleem op rundveebedrijven. Uit dat onderzoek blijkt dat de melkvee en vleesveehouders over het algemeen op een goede manier omgaan met biest. 17% van de kalveren blijken onvoldoende biestantistoffen te hebben. Dat is niet slecht als je het vegelijkt met andere landen, meldt het vakblad, maar het kan beter.

Biestantistoffen

In het onderzoek werd het bloed van 413 kalveren afkomstig van 87 deelnemende bedrijven onderzocht. Kalveren die twee jaar na de start van het project gestorven waren, bleken opmerkelijk lagere gehaltes aan biestantistoffen in het bloed te hebben. Verder bleek dat kalveren met onvoldoende biestantistoffen in het bloed een 2,6 keer zo grote kans te hebben voortijdig te overlijden. Deze resultaten maken duidelijk hoe belangrijk een goed biestbeleid is.

In het artikel worden een aantal tips genoemd voor een goed biestbeleid. Zo is het belangrijk de biestkwaliteit te meten. Een kalf moet de eerste 6 uur na de geboorte minstens 150 à 200 gram antistoffen via biest krijgen. Daarom moet je weten hoeveel antistoffen in de biest zit. Dan weet je namelijk hoeveel biest een kalf nodig heeft.

Concentratie antistoffen

Het vakblad raadt aan een zo hoog mogelijke concentratie aan antistoffen in het bloed van de kalveren na te streven. Je moet zorgen dat je boven de norm van 10 gram/liter biestantistoffen in het bloed van kalveren zit. Een andere tip is te zorgen dat een kalf zo snel mogelijk biest krijgt. Hoe vroeger het kalf biest krijgt, hoe hoger de concentratie antistoffen is die het kalf opneemt. En een laatste tip is biest koud te bewaren.

(Bron foto: indigoblues38 via Pixabay)