Nieuws

Tips voor combineren weiden en robotmelken

Koeien zijn gewend om met het hele koppel naar de wei of de stal te gaan. Bij robotmelken wil je dat ze dit kuddegedrag loslaten. Sowieso vraagt de combinatie weiden en robotmelken extra vakmanschap.

De boer moet zowel de robot als het grasland managen. In vakblad Veeteelt –artikel Robotkoe verleiden om te weiden- worden tips gegeven om de combinatie weiden-robotmelken tot een succes te maken. Daarnaast zijn door Wageningen UR voor de Stichting Weidegang vijf concepten ontwikkeld waarmee de melkveehouder aan de slag kan.

Concepten robot-weiden

De concepten staan kort uitgewerkt in genoemd artikel en in een brochure van Stichting Weidegang: Robot&Weiden. Afhankelijk van het type bedrijf, de wensen van de veehouder, zijn ambities, enzovoorts, kan gekozen worden voor een passend concept.

Het ene concept gaat uit van bijvoorbeeld 'maximaal weidegras'. In het andere uiterste geval wordt weidegras als 'toetje' aangeboden. Afhankelijk van het gekozen concept wordt in meer of mindere mate gekozen voor de volgende zaken: gras, arbeidsgemak, weidevakmanschap, melkproductie.

Tips

In beide publicaties verder tips voor een succesvolle combinatie van robotmelken en weidegang. Zo wordt roterend standweiden geadviseerd waardoor de koeien dagelijks over nieuw gras kunnen beschikken en zo geïnteresseerd blijven om buiten te vreten. Andere tips zijn om vroeg te beginnen met weiden, een weideselectiepoort te gebruiken en deze buiten de stal te plaatsen, te zorgen dat de voergoot regelmatig leeg is, vaarzen twee weken voor het kalven te laten wennen aan de vrijheid (keuzen binnen-buiten), enzovoorts.  

(Bron foto: Pixabay)

Links

(2)