Nieuws

Tips voor energiebesparing in de stal

Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in een melkstal voor 1000 kg melk bedraagt 48 kWh. Bij optimaal gebruik kun je dat verbruik terugbrengen tot zo'n 22 kWh. Een brochure zet tips op een rij.

Wanneer je bij het vervangen van apparatuur alle bestaande technieken optimaal toepast, kun je het gemiddeld energieverbruik op een melkveehouderijbedrijf halveren. Het is daarom zinvol bij vervanging van apparatuur om niet alleen naar investeringskosten te kijken, maar ook naar de kosten voor energie en onderhoud. De brochure 'Energie besparen in de stal' van CLM laat zien dat er veel mogelijk is.

Energieverbruik

Een een automatisch melksysteem (AMS) bijvoorbeeld gebruik voor 1000 kilo melk gemiddeld 35 kWh, terwijl dat bij optimaal gebruik 25 kWh is. Melken met een melkpomp kost gemiddeld 7kWh per 1000 kg melk, bij optimaal gebruik kun je dat terugbrengen naar 3 kWh. En een bronwaterinstallatie gebruikt gemiddeld 9 kWh, bij optimaal gebruik kan dat verlaagd worden naar 3kWh.

De cijfers uit de brochure maken duidelijk dat er veel te besparen is. In een melkstal bedraagt het totale gemiddelde verbruik voor 1000 kg melk 48 kWh, bij optimaal gebruik kun je dat terugbrengen naar 22 kWh. En bij een AMS zal het totale verbruik gemiddeld 70 kWh per 1000 kg melk bedragen, terwijl dat bij optimaal gebruik 41 kWh is.

Vervanging

In de brochure worden veel tips genoemd om energie te besparen. Zo wordt aangeraden gebruik te maken van de energiescan die veel zuivelondernemingen aanbieden. Hoe hoger het gebruik is, hoe meer er valt te besparen. En als je apparatuur vervangen, is het zinvol niet alleen naar de aanschafprijs te kijken. Een apparaat van hoogwaardige kwaliteit gaat langer mee, heeft een lager energiegebruik en geeft minder storingen.

De vijf processen die de meeste energie vragen, zijn melken, koelen, reinigen van melksysteem en melktank, drinkwatervoorziening en verlichting. In de brochure worden verschillende apparaten onder de loep genomen, zoals melktank, compressor, koelmachine, bronwatersysteem, warmteterugwinning, verlichting. Per apparaat wordt beschreven wat haalbaar is. Waar moet je op letten? Waar moet je aan denken? Wat kun je meten?

De inhoud van deze brochure kwam tot stand met informatie van diverse leveranciers en kennis die werd opgedaan in de projecten ‘Efficiënt op weg’ en ‘Voorbeeldbedrijven’ in het kader van het traject ‘Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht’.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)