Nieuws

Tips voor kortere tussenkalftijd

Het Belgische Departement Landbouw en Visserij heeft een brochure uitgegeven met tips om de tussenkalftijd te verkorten.

De vruchtbaarheid bij melkvee in België neem de laatste jaren af. Zo steeg de tussenkalftijd bij zwartbonte koeien van 395 dagen in 1990 naar 424 dagen in 2013. Een slechte vruchtbaarheid is de oorzaak van verliezen door minder melk, minder kalveren, een vervroegde opruiming van productieve koeien en een verlengde tussenkalftijd. Het Belgische Departement Landbouw en Visserij heeft daarom de brochure ‘Vruchtbaarheid bij melkvee’ uitgegeven. Daarin worden de factoren benoemd die van invloed zijn op het drachtig worden en wat een melkveehouder kan doen om de kans op bevruchting te vergroten.

Bronstdetectie

Een van de adviezen luidt om alle gegevens in verband met bronst dagelijks in een goede administratie zoals een koe-kalender, vruchtbaarheidsziektekaart of handcomputer bij te houden. Daarnaast moeten koeien minstens driemaal daags gedurende 20 minuten gecontroleerd worden.

Insemineren

Na een normale kalving kan men na 50 dagen, het liefst bij de tweede bronst, weer beginnen te insemineren. Het beste moment daarvoor is tussen de twaalf en 22 uur na het begin van de echte bronst. Daarbij is het belangrijk om sperma van goede kwaliteit te nemen. Het advies is om bij pinken geen stieren te nemen die veel zware verlossingen geven. Keizersneden en zware verlossingen hebben namelijk gevolgen op de volgende drachtigheidskans.
Ook het goed voederen van de koeien, tijdens de lactatie en de droogstand, is erg belangrijk voor een goede vruchtbaarheid. Het geven van voldoende energie en vermijden van een overmaat aan OEB vormen daarbij de basis. Tenslotte wordt geadviseerd om probleemkoeien regelmatig door de dierenarts te laten controleren en zo nodig te behandelen.

Foto: Thinkstock