Nieuws

Toekomst hyacint veelkleurig

Bloeiende hyacinten - door Daria Napriakhina via Pixabay
Bron foto: Daria Napriakhina, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Hyacintenteelt, toekomstvisie
  • Interessant voor
    Bollentelers
Bekijk de bronnen
Hoe de toekomst van de hyacintenteelt in Nederland er precies uit ziet over pakweg tien jaar weten we niet. Dát er een toekomst is en dat er meer wegen naar deze toekomst zijn, bleek duidelijk tijdens een goedbezochte interactieve bijeenkomst.

Op deze bijeenkomst, georganiseerd door Greenport Duin- en Bollenstreek, KAVB, Markglory en Wageningen University & Research (WUR), werden actuele uitkomsten van lopende onderzoeken naar verduurzaming van de hyacintenteelt gepresenteerd en gingen aanwezigen uit alle schakels van de keten van de hyacint met elkaar in gesprek over de stand van zaken van het onderzoek.

Buitenteelt

Dat onderzoek zet in op het inkorten van de buitenteelt van hyacinten, waardoor de kans op ziektes zoals Pythium en virus flink afneemt. Daarvoor is het nodig om een deel van de teelt onder bedekte omstandigheden uit te voeren. De onderzoekers Wouter Groenink en Natalia Moreno maakten duidelijk dat deels binnen telen van hyacinten kan, bijvoorbeeld met ledverlichting of specifieke temperatuurbehandeling, maar dat er nog wel een aantal vragen zijn die de komende paar jaar beantwoord moeten worden. Ook de hyacintenteeltbedrijven die aan dit onderzoek deelnemen gaven dat deze avond aan. Voor de buitenteelt vindt onderzoek plaats naar het telen los van de ondergrond binnen de PPS Bollencoaster. De eerste resultaten hiervan zien er goed uit, aldus Casper Slootweg van WUR. Meer informatie over deze onderzoeksprojecten is terug te vinden op de website www.vitaleteelt.nl.

Toekomstperspectief

Er is dus een duurzaam toekomstperspectief, zo gaven alle vijf de deelnemers aan tijdens het afsluitende rondetafelgesprek, maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. De belangrijkste daarvan is tijd. Onderzoek duurt lang voordat ondernemers de nodige stappen kunnen zetten. Zij willen liever niet vooruit lopen op basis van halve conclusies. Ook blijvende beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen is een voorwaarde. De aanwezigen denken dat een specialisatie van bedrijven in op- en afkweek van hyacinten en een realistisch beeld is voor de sector, al zal dat niet voor elke ondernemer gelden.