Nieuws

Toekomst mbo op samenwerking en regio gericht

Minister Bussemaker wil met een hervorming van het mbo zorgen voor meer vaktalenten en hen beter voorbereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt in de toekomst. Ze stuurde haar voorstel 2 juni naar de Tweede Kamer.

Het mbo-onderwijs moet ‘innovatiever, uitdagender en herkenbaarder voor zowel studenten, ouders als voor het regionaal bedrijfsleven’, schrijft de minister van OCW in de Kamerbrief Ruim baan voor vakmanschap, een toekomstgericht mbo. Ze wil dat realiseren door kleinschalig georganiseerd en op de regio gericht onderwijs aan te bieden. Kortere en intensievere leerroutes, zoals nieuwe vakmanschapsroutes en beroepsroutes, maken het voor verschillende groepen leerlingen aantrekkelijker om voor mbo te kiezen.

Meer uitdaging

Het Actieplan Focus op Vakmanschap, waar scholen de komende jaren mee aan de slag gaan, moet voor uitdagender beroepsonderwijs gaan zorgen. Een derde van alle mbo-studenten geeft aan dat het onderwijs wel pittiger mag. Het pakket maatregelen dat nu voorligt bij de Tweede Kamer is aanvullend op dat actieplan. Zo komt er meer aandacht voor talentvolle studenten in de vorm van extra programma’s. De maatregelen komen voort uit de gesprekken die Bussemaker de afgelopen tijd voerde met studenten, docenten, bestuurders en werkgevers gedurende een zogeheten MBO-tour.

Samenwerking

De minister wil samenwerking in de regio tussen scholen en bedrijfsleven extra stimuleren, onder meer via het Regionaal investeringsfonds mbo. Ook pleit ze voor het toepassen van innovaties over grenzen van bedrijven, sectoren of landen heen. Als voorbeeld wordt mbo Life Sciences in Friesland genoemd, een samenwerkingsverband van het Friesland College en het Nordwin College ‘dat traditionele vakgrenzen overschrijdt en met cross-overs tussen verschillende sectoren probeert in te spelen op wat de arbeidsmarkt vraagt’.

Aoc’s

De aoc’s behouden hun specifieke positie en opdracht naast de roc’s en de vakinstellingen, staat in de brief. ‘Dat is nodig voor het behoud van goed gespreid, bereikbaar en arbeidsmarktrelevant groen beroepsonderwijs.’ Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zal binnenkort een pact sluiten met alle groene onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om de samenwerking te versterken. Daarin wordt het belang van samenwerkende clusters op regionaal niveau benadrukt. ‘De invulling van een nieuwe organisatievorm als ‘gemeenschap van mbo-colleges’ kan ook voor de aoc’s grote betekenis krijgen’, aldus de Kamerbrief. Met een gemeenschap van mbo-colleges doelt de minister op een nieuw bestuurlijk model, waarbij roc’s het onderwijs kleinschalig organiseren.


(Bron foto: Thinkstock)