Nieuws

Toekomst precisielandbouw

Binnen de melkveehouderij zijn veel mogelijkheden voor precisielandbouw. Als onderdeel van een KIGO project heeft CAH Dronten onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van precisielandbouw binnen de melkveehouderij.

Bij precisielandbouw wordt voornamelijk gebruik gemaakt van sensoren, automatisering, robotisering en toepassing van ICT. Deze middelen worden toegepast om afwijkingen van de vooraf vastgestelde norm te detecteren. Op de vastgestelde afwijking kan dan zo spoedig mogelijk gereageerd worden.

Precisielandbouw is een verwarrende naam, de 54 ondervraagde melkveehouders dachten namelijk meteen aan GPS-systemen voor de tractor of diverse bemestingssystemen. De naam precisielandbouw wekt de indruk dat het voornamelijk hulpmiddelen zijn voor de akkerbouw en niet voor de (melk)veehouderij.

Resultaten onderzoek

Van de ondervraagde melkveehouders geeft 79% aan bereid te zijn om precisielandbouw toe te passen op het eigen melkveebedrijf. Slechts 4% van de ondervraagden geeft aan dat verdere automatisering van het melkveebedrijf hinderlijk is. De overige 15% van de melkveehouders zijn nog terughoudend en vinden de aanschafwaarde van de systemen die precisielandbouw toepassen relatief hoog.
Uit de enquête blijkt dat de meeste interesse betreft precisielandbouw uitgaat naar dierspecifiek voeren. Volgens de ondervraagde melkveehouders is de gezondheid van de koe afhankelijk van de voeding. In de huidige situatie wordt op veel bedrijven een total mixed ration gevoerd (TMR), dit heeft tot resultaat dat iedere koe hetzelfde rantsoen gevoerd krijgt. Door middel van precisielandbouw kan er dierspecifiek gevoerd worden, afhankelijk van het lactatiestadium en de gezondheidsstatus van de koe. Op deze manier kan beter voldaan worden aan de behoefte van de koe.

Doel precisielandbouw

Het doel van precisielandbouw is efficiënter produceren, dit kan resulteren in een verlaging van de kostprijs. De grootste drempel bij de aanschaf van systemen die precisielandbouw toe kunnen passen, is de relatieve hoge aankoopprijs/ investering. De melkveehouders zijn nog onvoldoende overtuigd van de meerwaarde die precisielandbouw kan brengen binnen hun bedrijf.


(Bron foto: Thinkstock)