Menu
Nieuws

Toekomst voor zilte landbouw

Landbouw is in Nederland altijd gekoppeld geweest aan zoet water. Door verzilting van de grond en schaarser wordend zoet water is men op zoek naar gewassen die zouttolerant zijn. Er blijken meer gewassen te zijn die tegen zout kunnen dan eerst gedacht.