Nieuws

Toekomstbestendige landbouw met Dutch Farming

Een duurzame toekomstbestendige landbouw rust op drie pijlers, zegt Ruud Tijssens in zijn inspiratiesessie: slim voeden, gezonde bodem, planten en dieren en krachtige ketens. Hij noemt het Dutch Farming.

Het begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wordt te pas en te onpas gebruikt, zegt Ruud Tijssens, director Corporate Affairs van Agrifirm Group, maar het gaat wel ergens over. Tijssens kreeg op 12 januari 20 minuten om in een zijn inspiratiesessie ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Agrifirm: Fake or future?’ duidelijk te maken wat hij bedoelt.

Maatschappelijke vragen

De Nederlandse landbouw wordt geconfronteerd met tal van maatschappelijke vragen als antibioticaresistentie, broeikasgassen, gewasbescherming, milieubelasting, dierenwelzijn en klimaatverandering. De veedichtheid in Nederland is groot, tegelijkertijd is ook de bevolkingsdichtheid hier hoog. 'Hier botsen twee werelden,' betoogt hij, 'Een groot deel van de bevolking heeft grote afstand tot de productie van ons voedsel'. Agrifirm denkt daarom na over de toekomst van de landbouw. Hoe ontwikkel je? Onder de naam 'Dutch Farming' heeft het bedrijf een visie geformuleerd over een toekomstbestendige duurzame landbouw.

Visie

In die visie staat de Nederlandse aanpak met een sterke kennisinfrastructuur centraal. Zo wil Agrifirm werken aan een 'toekomstbestendige en grensverleggende voedselproductie op schaal en maat'. Die visie berust op drie hoofdlijnen:

  • Slim voeden: Met adviesmodellen kun je berekenen wat de duurzaamheidbelasting is van producten. Door een efficiënte stikstofconversie in de veeteelt bijvoorbeeld, kun je broeikasemissie verminderen. De toepassing van 'big data' kan er bij helpen.
  • Gezonde bodem, planten en dieren. Je zou moeten werken aan weerbaarheid van systemen, betoogt Tijssens, 'maar we weten er nog ruim onvoldoende van'. Hoe hou je dieren gezond? Of planten? Als voorbeelden noemt hij de biologische grondontsmetting of de toepassing van Nemadecide.
  • Kracht in de keten. Er worden nieuwe ketens ontwikkeld. Tijssens noemt als voorbeeld de ontwikkeling van een keten voor duurzame baktarwe, duurzame brouwgerst of duurzame kip.

Agrifirm bouwt met deze visie aan een toekomstbestendige landbouw. Hij vind het fantastisch om er aan mee te werken, zo eindigt hij zijn betoog.

(Bron foto: fotowedstrijd Groen Kennisnet: Jaap Bosman)