Nieuws

Toekomstbestendige leermiddelen voor vmbo profiel groen

Vmbo-docenten van diverse AOC’s en VBG-scholen werken met ondersteuning van het Ontwikkelcentrum aan vernieuwend en toekomstbestendig lesmateriaal bij het nieuwe Profiel Groen.

In 2016 wordt het nieuwe programma voor het vmbo ingevoerd. Van meer dan dertig beroepsgerichte programma’s naar tien profielen, meer actualiteit en meer aansluiting op de beroepspraktijk en vervolgopleidingen. Dit in de structuur van profiel- en keuzedelen. Deze verandering vraagt om professionele leermiddelen.

De ambitie is om vernieuwende leermiddelen voor de profielmodules te ontwikkelen. Het lesmateriaal moet een modern beeld van de groene sector schetsen, waarin maatschappelijke en actuele thema’s een centrale plaats krijgen, het dient voor alle scholen bruikbaar te zijn, modulair te zijn opgebouwd en ook qua vorm vernieuwend te zijn. Doelstelling is dat het lesmateriaal in mei 2016 beschikbaar voor het groen onderwijs is.

Inmiddels heeft de werkgroep alle uitgangspunten gedefinieerd waaraan leermiddelen voor het Profiel Groen aan moeten voldoen en dit naar een concept vertaald. Daarnaast zijn de bestaande leermiddelen bekeken en aan de hand van de uitgangspunten beoordeeld. Dit is aan de pilot- en volgscholen gepresenteerd en is enthousiast ontvangen.

Op de docentenportal van het Ontwikkelcentrum  kun je de uitgangspunten en het concept van de leermiddelen Profiel Groen inzien. Dit is ook de plek voor meer informatie en de laatste stand van zaken rondom dit initiatief.


(Bron foto: Ontwikkelcentrum)