Nieuws

Toekomstmogelijkheden voor het Watermuseum

Het Watermuseum in Arnhem heeft samen met master studenten van Wageningen University & Research en een groep vrijwilligers gekeken naar mogelijke vernieuwingen en aanpassingen om het museum ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor zijn bezoekers.

Het Nederlands Watermuseum is gevestigd in de Begijnenmolen in Arnhem. Het Museum is vooral geschikt voor kinderen van de basisschool en hun ouders. Het museum heeft als doel op een interactieve manier kennis over te brengen aan kinderen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan (zoet-) water. Het museum is geopend in 2004 en is toe aan vernieuwing. Masterstudenten van Wageningen University & Research (WUR) hebben in opdracht van de Wetenschapswinkel WUR een advies geschreven voor het museum. Hun bevindingen staan in het rapport 'Waterpas op de toekomst af'. Het museum kan hiermee stappen maken voor vernieuwing.

Watereducatie

Om te onderzoeken welke watergerelateerde onderwerpen interessant kunnen zijn voor het museum en hoe het museum kennis kan overbrengen, zijn de studenten naar meerdere musea geweest. Ze hebben rondleidingen gekregen in het Museon, Batavialand, het Watersnoodmuseum, GeoFort en het Watermuseum zelf. Daarnaast is er een focusgroep samengesteld uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers helpen om inzicht te krijgen in de relevantie van de huidige installaties, en om ideeën voor nieuwe installaties op te doen.

In totaal zijn er twaalf interessante waterthema's geselecteerd en is er nagedacht over hoe het Watermuseum deze thema's kan uitdragen en communiceren naar de bezoekers. Ook is er samen met de focusgroep gekeken naar welke huidige installaties nog interessant zijn voor het publiek en welke niet.

Bedrijfsanalyse

Voor hun onderzoek hebben de studenten gekeken naar zowel de bedrijfsanalyse van het Watermuseum als die van de andere musea. Hiervoor hebben ze het Business Model Canvas (BMC) gebruikt. De bedrijfsanalyses zijn met elkaar vergeleken en er is gekeken naar eventuele verbeteringen van de bedrijfsvoering van het Watermuseum. Naar aanleiding van deze vergelijkingen is er een advies geschreven ter verbetering van de bedrijfsvoering van het Watermuseum.

Advies

Het uitgebrachte advies is gebaseerd op vier onderdelen:

  • Hernieuwde focus van het Watermuseum. Welke boodschap wil het museum overbrengen?
  • Watereducatie aanbieden aan het publiek. Hoe richt je het museum in en wat wil je het publiek meegeven?
  • Het netwerk van het museum. Geadviseerd is om het museum te positioneren als kenniscentrum, een Raad van Advies op te richten en een Vereniging van Vrienden van het Watermuseum op te zetten.
  • De organisatiestructuur aanpassen met focus op communicatie, functieomschrijvingen, vrijwilligers en stagiairs.

(Bron foto: Shutterstock)