Nieuws

Toename aantal eikenprocessierupsen

De eikenprocessievlinders en -rupsen zijn in 2018 in aantal fors toegenomen. In feromoonvallen verspreid over het land zijn drie keer zo veel vlinders gevangen dan in 2017.

Verspreid over het land zijn 1837 feromoonvallen geplaatst om een beeld te krijgen over het aantal eikenprocessievlinders. Zo kunnen onderzoekers van het Kenniscentrum Eikenprocessierups een beeld krijgen van de populatieontwikkeling van deze vlindersoort. Eind september meldde dit kenniscentrum in een bericht op Nature Today dat er in 2018 drie keer zo veel vlinders gevangen zijn dan in 2017.

Drie keer zoveel

In totaal werden er in het land 134.943 vlinders gevangen. Het gemiddelde aantal vlinders per val is dit jaar 73. Dat aantal is ruim drie keer zo veel als in 2017 toen het gemiddelde 23 vlinders per val was. In 2016 was het gemiddelde 35 vlinders per val.

De meeste vlinders vlogen van half juli tot half augustus. Tijdens de tweede vluchtperiode werden er minder vlinders gevangen, en in september, tijdens de derde vluchtperiode, was het aantal nog lager.

Overwintering

De onderzoekers van het kenniscentrum hebben ook gekeken naar de vitaliteit van de eitjes en jonge rupsen. De eipakketten werden onder de microscoop geopend en beoordeeld op hun ontwikkeling. Het blijkt dat de jonge rupsen zich heel goed ontwikkelen. Op 23 september waren veel rupsen al klaar voor de overwintering.

Op basis van het aantal gevangen vlinders, de conditie van de eitjes en de ontwikkeling van de rupsen verwacht het kenniscentrum dat de populatie in 2019 opnieuw fors zal toenemen. Het aantal vlinders zal mogelijk weer drie keer zo groot zijn als in 2018.

(Bron foto: Wikimedia Commons)

Publicaties

(6)