Nieuws

Toename twee schelpdiersoorten

Twee schelpdieren - de halfgeknotte strandschelp en de mesheften - zijn in 2017 in aantal fors toegenomen. Opvallend is de sterke toename van de halfgeknotte strandschelp. De biomassa is het hoogst sinds de schelpdierinventarisatie startte in 1995. Er is geen duidelijke verklaring voor die toename.

Omdat in de Nederlandse kustwateren op schelpdieren wordt gevist, inventariseert Wageningen Marine Research (WMR) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken jaarlijks hoeveel schelpdieren aanwezig zijn. Die inventarisatie is nodig voor bepaling van het visserijbeleid en natuurbeleid. Bij dat onderzoek worden de bestanden mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en enkele andere veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij geïnventariseerd. Uit het rapport 'Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2017' blijkt dat met name de halfgeknotte strandschelp in 2017 in aantal fors is toegenomen.

Halfafgeknotte strandschelp

Rond de millenniumwisseling nam de halfafgeknotte strandschelp of Spisula in aantal fors af. Het bestand kromp in 10 jaar tijd van 692 miljoen kilo naar niet meer dan 3 miljoen kilo. Maar de soort neemt weer toe. In 2016 was er naar schatting 39 miljoen kilo versgewicht, een een jaar later was de biomassa met 1.282 miljoen bijna 30 keer zoveel.

Mesheften

De biomassa van de mesheften werd in 2017 geschat op 397 miljoen kilo. Dat was geen record, maar het was meer dan in 2016 toen het nog om 292 miljoen kilo ging. Daarnaast rapporteren de onderzoekers een bestand van 18,1 miljoen kg versgewicht aan venusschelpen (Chamelea striatula) en 38,0 miljoen kg versgewicht aan zaagjes (Donax vittatus). Voor otterschelpen (Lutraria lutraria) is het bestand geschat op 4.931 miljoen individuen. De bestanden van otterschelpen en zaagjes zijn wat toegenomen terwijl het bestand aan venusschelpen iets lager is dan het jaar ervoor.

Geen verklaring

De sterke toename van de halfgeknotte strandschelp is opvallend, meldt het rapport. De hoogst gemeten ooit sinds de schelpdierinventarisatie gestart is. In een bericht van Wageningen University & Research zegt onderzoeker Karin Troost niet goed te kunnen verklaren waarom de soorten in aantal toenemen. De groei is afhankelijk van een combinatie van factoren, kennelijk zat in 2016 alles mee, aldus Troost.

(Bron foto: Pixabay)