Menu
Nieuws

Toename twee schelpdiersoorten

Twee schelpdieren - de halfgeknotte strandschelp en de mesheften - zijn in 2017 in aantal fors toegenomen. Opvallend is de sterke toename van de halfgeknotte strandschelp. De biomassa is het hoogst sinds de schelpdierinventarisatie startte in 1995. Er is geen duidelijke verklaring voor die toename.

false